ข้อสอบเอนทรานซ์
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

 
ธรรมชาติมหัศจรรย์
บทความพิเศษ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

กลับหน้าสารบัญ ไฟฟ้ากระแสสลับ

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้ากระแสสลับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ไฟฟ้ากระแสสลับ

7. วงจรควบคุมเสียงชุดหนึ่งประกอบไปด้วยตัวต้านทานขนาด 100 โอห์ม และตัวเก็บประจุต่ออนุกรม  ถ้าทราบว่าค่าความต้านทานเชิงซ้อนของวงจรที่ความถี่   100   เฮิรตซ์มีค่าเป็นสองเท่าของที่ความถี่  300 เฮิรตซ์  ค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุเป็นฟารัดคือ
5
4.69 x 10 -6
6.85 x 10 -6
46.9 x 10 -12
ฟิสิกส์ราชมงคล

8. วงจรไฟฟ้ากระแสสลับขนาดความต่างศักย์   1.2 โวลต์  สามารถปรับค่าความถี่ได้ประกอบด้วยตัวเก็บประจุขนาด  6  2/3   ไมโครฟารัด  และขดลวดตัวนำ  จากการปรับค่าความถี่พบว่าขนาดของกระแสไฟฟ้าจะมีค่ามากที่สุดขนาด   0.2  แอมแปร์ที่ความถี่เชิงมุม 50,000  เรเดียน/วินาที

8.1.   ค่าความต้านทานของขดลวดเป็นโอห์มคือ

2
6
12
20
ฟิสิกส์ราชมงคล

8.2. ค่าการเหนี่ยวนำของขดลวดตัวนำเป็นเฮนรีคือ
6
12
6 x 10-5
2 x 10-3
ฟิสิกส์ราชมงคล

8.3. ถ้าเปลี่ยนค่าความถี่เชิงมุมไปที่ 150,000 เรเดียน/วินาที จะได้กระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์ขนาด
0.12
0.15
0.18
2.0
ฟิสิกส์ราชมงคล

9. วงจรไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 110 โวลต์  เมื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งพบว่าต้องการกระแสไฟฟ้า  1 แอมแปร์  โดยมีค่ามุมเฟส  37O  กับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

9.1.   ค่าความต้านทานเชิงซ้อนเป็นโอห์มคือ

1
37
88
110
ฟิสิกส์ราชมงคล

9.2. ค่าตัวประกอบกำลังคือ
0.5
0.6
0.8
1
ฟิสิกส์ราชมงคล

9.3. ค่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยเป็นวัตต์คือ
66
88
100
110
ฟิสิกส์ราชมงคล

10. เครื่องรับวิทยุ เอฟ เอ็ม เครื่องหนึ่งมีค่าการเหนี่ยวนำขนาด 2.5 ไมโครเฮนรี  ถ้าต้องการรับคลื่นขนาดความถี่  100  เมกะเฮิรตซ์  จะต้องจูนเครื่องไปที่ความจุขนาด
1 F
1 mF
1 ไมโครฟารัด
1 พิโคฟารัด
ฟิสิกส์ราชมงคล

   

          

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ