400 ปีกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์

ปีที่

1608-1668

1669-1733

1735-1775

1779-1805

1806-1846

1847-1866

1867-1876

1879-1887

1888--1896

1897-1902

1903-1916

1919-1934

1935-1947

1948-1969

1974-2001

 

 

 


ปี ค.ศ.1867

                  Geoges Leclanche   วิศวกรชาวฝรั่งเศส  ได้ประดิษฐ์ cell  ที่นำเอาของเหลวในแบตเตอรี่มาผสมแป้งและปูนพลาสเตอร์  ที่มีลักษณะไม่เปียกมากนัก  มาปิดหัวท้าย เรียกว่า  dry cell  หรือที่รู้จักกันในปัจจุบันว่าถ่านไฟฉาย

                  Christopher Latham Sholes  นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ได้ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ดีด (typewriters)  เป็นเครื่องแรกและได้ทำการจดสิทธิบัตรในปีต่อมา

 

ปี ค.ศ.1868

                  George Westhinghouse  วิศวกรชาวอเมริกัน  ได้ประดิษฐ์เบรกลม (air brake)  ที่ใช้แรงกดจากลมมากกว่าแรงจากกล้ามเนื้อคน  ซึ่งลมเบรกนี้สามารถใช้ได้ทันทีกับทุกล้อของรถไฟ

 

ปี ค.ศ.1869

                  Johann Friedrich Miescher  นักชีวเคมีชาวสวิส  ได้พบสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดอยู่ในเซลล์นิวเคลียส  จึงเรียกว่า  กรดนิวคลิอิก  (nucleic acid)

                  Wesley Hyatt   นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน  ได้ประดิษฐ์ลูกบิลเลียดจากพลาสติก (proxylin)  และให้ชื่อว่า  celluloid  จัดว่าเป็นพลาสติกชนิดแรกที่ประสบความสำเร็จทางการค้า

 

ปี ค.ศ.1871

                   Luther Burbank  นักธรรมชาติวิทยาชาวอเมริกัน  ได้ค้นพบพืชสายพันธุ์ใหม่  โดยเริ่มจากการพัฒนาสายพันธุ์ของลูกพลัมได้ทั้งหมด  60 ชนิดตลอดชีวิตของเขา  รวมทั้งสายพันธุ์ใหม่ ๆ ของดอกไม้  การค้นพบครั้งนี้เป็นการสนับสนุนทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติของ Darwin

 

ปี ค.ศ.1872

                  Ferdinand Julius Cohn   นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน  เป็นคนแรกที่ทำให้แบคทีเรียวิทยาเป็นสาขาเฉพาะทาง  โดยเริ่มเขียนตำราเริ่มจากระบบการจำแนกแบคทีเรียเป็น genus  และ species  เป็นครั้งแรก  นอกจากนี้ยังเป็นคนแรกที่อธิบายเกี่ยวกับ spores ของแบคทีเรียว่าไม่สามารถถูกทำลายด้วยการทำให้แห้งหรือภาวะอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม  เนื่องจากมีผนังเซลล์ที่หนา  และมีชีวิตที่ทนทาน

ปี ค.ศ.1873

                  Johanns Diderik van der Waals  นักฟิสิกส์ชาวดัทช์  ได้พบกฎง่าย ๆ ของก๊าซที่ว่า ถ้าโมเลกุลทั้งหลายมีปริมาตรที่เป็น จะไม่มีการชนซึ่งกันและกัน  หรือถ้าโมเลกุลมีปริมาตรเล็กน้อย  ก็จะมีการชนระหว่างกันและกันเพียงเล็กน้อย  ส่วนก๊าซที่มีความดันต่ำและอุณหภูมิสูงภาวะนี้ยังไม่มีความสำคัญนัก  แต่ถ้าความดันก๊าซสูงและอุณหภูมิลดลง ถือเป็นเรื่องสำคัญ  ต่อมาในปี ค..1910  van der Waals  ได้รับรางวัลโนเบลสำหรับงานนี้

                  Gerhard Henrik Armauer Hansen  แพทย์ชาวนอร์เวย์ได้พบแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อน  (leprosy) หรือเป็นที่มาของชื่อ Hansen’s disease  การค้นพบนี้จัดเป็นการค้นพบจุลินทรีย์เฉพาะที่ทำให้เกิดโรคเป็นครั้งแรก

                  William Osler แพทย์ชาวแคนาดาเป็นผู้ค้นพบเกล็ดเลือด (platelets)  จากรูปร่างและต่อมาจึงเริ่มพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด  จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า  thrombocytes (ภาษากรีก หมายถึง เซลล์เกาะกันเป็นก้อน)

ปี ค.ศ.1876

                  Alexander Graham Bell  นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ซึ่งเกิดในอังกฤษได้ประดิษฐ์เครื่องโทรศัพท์ จากการใช้หลักการของไมโครโฟนแบบ moving-coil  มีชิ้นส่วนที่เหมือนกันทำหน้าที่รับและส่งผ่านเสียงจากเสียงพูด  ทั้งสองชิ้นส่วนจะประกอบด้วยแผ่น diaphragm  ที่เป็นโลหะบาง ๆ  ติดอยู่ที่ส่วนปลายแท่งแม่เหล็กที่มีขดลวด (coil) พันรอบ  เสียงจากผู้ส่งจะสั่ง diaphragm  ทำให้แท่งแม่เหล็กแกว่งไปมาภายในขดลวด  การแกว่งจะกระตุ้นให้เกิดกระแสภายในขดลวดและส่งเสียงผ่านไปตามสายโทรศัพท์สิ้นสุดที่ผู้รับ   ในปี ค..1876  Bell  จึงจดสิทธิบัตรเครื่องโทรศัพท์  ในขณะที่  Edison   ได้ปรับปรุงต่อยอดโดยการผลิตชิ้นส่วนสำหรับพูด  (mouth-piece)  ด้วยการบรรจุผงคาร์บอน  ในเวลาที่พูดคลื่นเสียงจะกดทับผงคาร์บอนและนำกระแสได้ดีกว่าเวลาไม่ถูกกดทับ

                  Nikolaus August Otto  วิศวกรชาวเยอรมันผู้สร้างระบบลูกสูบสี่จังหวะ  ขณะที่ลูกสูบเคลื่อนออก  (จังหวะที่1)  ไอจากการเผาไหม้ผสมกับอากาศเคลื่อนไปตามท่อ  ขณะลูกสูบเคลื่อนเข้า  (จังหวะที่ 2)  ส่วนผสมจะถูกอัด  ที่จุดสูงสุดของการอัดจะเกิดจุดติดการระเบิดไปเคลื่อนลูกสูบออก (จังหวะที่ 3)  ไปหนุนกำลังให้ทำงานขณะที่ลูกสูบเคลื่อนเข้าของเสียจะถูกแรงขับออกมา และเริ่มวงจรใหม่  จึงได้ชื่อว่า  Otto  engine เป็นเครื่องยนต์ที่มีการปรับปรุงอย่างมากละถือเป็นพื้นฐานของการเกิดการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ในปัจจุบัน

                  Eugen Goldstein   นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน  ได้พบว่าฟลูออเรสเซนที่ออกมาจากหลอดแก้วเกิดจากลำแสงรังสีที่เคลื่อนผ่านขั้วลบไปปรากฏที่แก้ว  จึงให้ชื่อปรากฏการณ์นี้ว่า  cathode rays  การพบครั้งนี้เป็นการยืนยันครั้งแรกว่า  ความคิดของ Franklin  อาจจะผิดที่ว่ากระแสไฟฟ้าไหลจากขั้วบวก

 

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าสารบัญ 400  ปีกับการค้นพบวิทยาศาสตร์คลิกไปหน้าถัดไป

ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

ดร. ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอบคุณครับ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์