400 ปีกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์

ปีที่

1608-1668

1669-1733

1735-1775

1779-1805

1806-1846

1847-1866

1867-1876

1879-1887

1888--1896

1897-1902

1903-1916

1919-1934

1935-1947

1948-1969

1974-2001

 

 


ปี ค.ศ.1735

                  Carolus Linnaeus  ชาวสวีเดน  ผู้จัดตั้งอนุกรมวิธานของพืชและสัตว์  โดยการจัด species  ที่เหมือนกันอยู่ด้วยกันเป็น genus, genus  เดียวกันรวมเป็น  classes, classes เดียวกันรวมเป็น orders และยังเป็นผู้จัดตั้งชื่อในระบบ binomial nomenclature  คือ  หนึ่งสายพันธุ์ต้องมีชื่อ genus และ species

 

ปี ค.ศ.1736

                  Leonhard Euler  นักคณิตศาสตร์ชาวสวิส  ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับกลศาสตร์เป็นเล่มแรก  เพื่ออุทิศให้กับงานของ Newton  ที่เขาเอามาใช้กับเลขคณิตและแคลคูลัส

 

ปี ค.ศ.1742

                  Benjamin Franklin  นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ผู้ค้นพบเตาผิงเหล็กที่ทำให้ห้องอุ่นดีกว่าการใช้ฟืน  และต่อมาในปี ค..1752  พบการทำงานของสายล่อฟ้า  และในปี ค..1770  เป็นครั้งแรกที่พบกระแสน้ำอุ่น (gulf stream)  ในอ่าวเม็กซิโก

 

ปี ค.ศ.1745

                  Vincenzo Menghini  แพทย์ชาวอิตาเลียน  ได้ค้นพบธาตุเหล็กในเลือดสุนัขจากการนำเลือดไปเผาและนำเถ้ามาตรวจหาธาตุเหล็ก  นับเป็นครั้งแรกสำหรับการพบแร่ธาตุในเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต

  

ปี ค.ศ.1748

                  Jean Antonie Nollet  นักทดลองชาวฝรั่งเศส ผู้ค้นพบกระบวนการ osmosis  จากการนำสารละลายแอลกอฮอล์เติมลงในกระเพาะปัสสาวะหมูนำไปแช่น้ำ  ปรากฎว่าน้ำมีการซึมผ่านเข้าสูกระเพาะปัสสาวะจนผนังเยื่อเซลล์แตก

 

ปี ค.ศ.1751

                  Axel Fredrick Cronstedt  นักแร่ธาตุวิทยาชาวสวีเดน ได้พบโลหะสีขาวและเรียกว่า Nickle ซึ่งเหมือนเหล็กแต่อ่อนกว่า และสามารถดึงดูดกับแม่เหล็ก

ปี ค.ศ.1755

                  Immanuel Kant  นักปรัชญาชาวเยอรมัน  ได้กล่าวว่ารอบดวงอาทิตย์เต็มไปด้วยดวงดาวที่ปรากฏในรูปเลนส์และจับกันเป็นกลุ่มก้อน  ซึ่งเรียกว่ากาแลคซี (galaxy)

 

ปี ค.ศ.1762

                  Joseph Black  นักเคมีชาวสก๊อตได้ทำการเผาส่วนผสมของน้ำและน้ำแข็ง พบว่าความร้อนมีการถูกดูดซับแต่อุณหภูมิไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่า ความร้อนแฝงไม่ได้สูญหายไปเพียงแต่เปลี่ยนสถานะไปเท่านั้น

 

ปี ค.ศ.1764

                  James Watt    วิศวกรชาวสก๊อต ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรไอน้ำโดยอาศัยการเรียนรู้ในเรื่องความร้อนแฝง  ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของการได้เครื่องจักรไอน้ำที่มีประสิทธิภาพ ต่อมาในปี ค..1781  เขาได้ปรับปรุงเครื่องจักรไอน้ำแบบ versalile เป็นเครื่องแรกที่สามารถใช้พลังงานจากธรรมชาติ

 

ปี ค.ศ.1766

                  Henry Cavendish  นักเคมีชาวอังกฤษ  ได้ค้นพบโลหะเมื่อถูกกรดจะได้ก๊าซออกมา ซึ่งเป็นก๊าซติดไฟโดยเรียกว่า  fire air ซึ่งต่อมารู้จักในนาม ก๊าซไฮโดรเจน

 

ปี ค.ศ.1768

                  Joseph Priestley  นักเคมีชาวอังกฤษ  ได้ค้นพบน้ำโซดาด้วยการเติมคาร์บอนไดออกไซด์ลงในน้ำ  (carbonated water)  เมื่อดื่มจะมีรสซ่าและทำให้สดชื่น

 

ปี ค.ศ.1769

                  Antoine – Laurent Lavoisier  นักเคมีชาวฝรั่งเศส  ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งเคมีสมัยใหม่  เนื่องจากเป็นผู้ที่พิสูจน์ได้ว่าการต้มน้ำเป็นเวลานาน ๆ ในระบบที่มีเครื่องควบแน่นไอน้ำให้กลับมาเป็นหยดน้ำก็จะไม่มีการตกตะกอนและไม่มีการสูญเสียปริมาณน้ำทั้งก่อนละหลังต้ม  ต่อมาในปี ค..1774  เขาได้พบก๊าซออกซิเจน  โดยสรุปจากการทดลองการเผาไหม้ว่าต้องมีก๊าซออกซิเจนเป็นตัวช่วย

                  Richard Arkwright  นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ  ได้ประดิษฐ์เครื่องปั่นด้าย (spinning frame)  ที่สามารถผลิตเส้นด้ายจากฝ้ายที่เหนียวพอที่จะให้โรงงานผ้า

 

ปี ค.ศ.1775

                  William Withering   แพทย์ชาวอังกฤษได้นำน้ำจากต้น fox – glove  มาใช้ลดอาการบวมจากโรคหัวใจขาดกำลังในการสูบฉีดเลือด  นับแต่นั้นมาจึงมีชื่อยา  digitalis  เพิ่มขึ้นมาในทะเบียนยา

 

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าสารบัญ 400  ปีกับการค้นพบวิทยาศาสตร์คลิกไปหน้าถัดไป

ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

ดร. ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอบคุณครับ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์