400 ปีกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์

ปีที่

1608-1668

1669-1733

1735-1775

1779-1805

1806-1846

1847-1866

1867-1876

1879-1887

1888--1896

1897-1902

1903-1916

1919-1934

1935-1947

1948-1969

1974-2001

 

 

 

 


ปี ค.ศ.1897

                  Joseph John  Thomson  นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน  ได้พบเป็นครั้งแรกว่า  electron คือ subatomic particle  (ขนาดเล็กกว่าอะตอม จากการที่เขาคิดว่าประจุจะเป็นหน่วยประจุย่อยที่คำนวณจากกฎการแตกตัวด้วยไฟฟ้าของ Faraday จริง มวลของอนุภาค cathode ray จะเป็นเศษส่วนเล็ก ๆ ของไฮโดรเจนอะตอมที่เล็กที่สุดและเรียกว่า  electron

                  Ernest Rutherford  นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ  ได้พบว่ารังสีที่มีประจุบวกจะเรียกว่า alpha rays  และรังสีเบากว่าที่มีประจุลบเรียก beta rays  ซึ่งยังคงใช้การเรียกชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

                  Ronald Ross  แพทย์ชาวอังกฤษ  ได้ค้นพบพาราสิตที่เป็นพาหะของโรคมาลาเรีย ที่จำแนกโดย Laveren คือ ยุงก้นปล่อง (anopheles mosquito)  เพื่อสู้กับโรคมาลาเรียจึงต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงก้นปล่อง  การค้นพบนี้ Ross  ได้รับรางวัลโนเบลทางสรีรวิทยาและการแพทย์ในปี ค.. 1902

                  Karl Ferdinand Braun  นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน  ได้พบเครื่อง oscilloscope  จากการดัดแปลง cathode ray   เพื่อให้เกิดจุดสีเขียวของฟลูออเรสเซนด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ ผลักอนุภาคให้ไหลไปตามสนามแม่เหล็ก  ซึ่งในปัจจุบันเครื่องนี้คือ จอทีวี

                  Rudolf  Diesel  นักประดิษฐ์ชาวเยอรมัน  ได้ประดิษฐ์เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel  engine)   จากการจุดชนวนไออากาศผสมด้วยการใช้แรงอัดจากความร้อน   เขาใช้เชื้อเพลิงที่มีจุดเดือดสูงเช่น  kerosene  ราคาถูกไม่ไวไฟ และปลอดภัยกว่าน้ำมันเบนซิน 

ปี ค.ศ.1898

                  Marie และ Pierre Curie  สามีภรรยานักเคมีชาวฝรั่งเศส ได้ค้นพบธาตุที่เรียกว่า Polonium  และ radium  ที่มีรังสีที่รุนแรงกว่ายูเรเนียม  การค้นพบครั้งนี้ทั้งสองได้รับรางวัลโนเบลร่วมกับ Becquerel  ในสาขาฟิสิกส์ ในปี ค..1911

                  William Hampson  นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ  ได้พัฒนาการผลิตอากาศเหลวที่มีปริมาณมากพอสมควร โดยแบ่งให้ Ramsay และ Travers  บางส่วนเพื่อกลั่นแยกอย่างระมัดระวังในส่วนของ argon  ทำให้ค้นพบธาตุที่มีสถานะก๊าซใหม่ดังนี้  neon (ภาษากรีก หมายถึง  ใหม่), Krypton (ปิดบังและ xeono (แปลกหน้าจึงทำให้ธาตุทั้งห้า (neon, krypton, xenon, helium, argon)  ถูกเรียกว่าก๊าซเฉื่อย (inert gases)

                  Simon Lake  วิศวกรเครื่องกลชาวอเมริกัน  ได้ประดิษฐ์เรือดำน้ำที่สามารถออกทะเลได้สำเร็จ  และให้ชื่อว่า Argonaut 1 ภายในปีเรือดำน้ำนี้ก็ได้แล่นจาก Norfolk, Virginia ถึง New York  ถือเป็นการเริ่มต้นของเรือดำน้ำสมัยใหม่

 

ปี ค.ศ.1899

                  Andre-Loius Debierne  นักเคมีชาวฝรั่งเศส  ได้พบธาตุใหม่ที่ชื่อว่า  actinium (ภาษากรีก หมายถึง รังสีจากยูเรเนียมที่มีมากกว่า polonium  และ radium

 

ปี ค.ศ.1899

                  Max Karl Ernst Ludwig Planck  นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ได้พบพลังงานเล็กน้อยของ quanta (ภาษาลาติน หมายถึง เท่าไร จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับความถี่คลื่นแสง (ความถี่ คือ  1 หารด้วยขนาดคลื่นแสง เกิดค่าที่น้อยมากเรียก Planck’s constant  ซึ่งแทนความหยาบของพลังงาน  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเรียกว่าทฤษฏี Quantum  ที่ได้รับการพิสูจน์ก่อนปี ค..1900 จัดเป็น classical physics  และหลังปี ค..1900  จัดเป็น  classical physics  และหลังปี ค..1900  จัดเป็น modern physics  การพบครั้งนี้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี ค.. 1918

                  Owen Willans Rechardson  นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ  ได้พบปรากฏการณ์ที่ว่าโลหะที่ได้รับความร้อนจะให้ electron ออกมาด้วยความเร็วพร้อมกระแสไฟฟ้า  การพบครั้งนี้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี ค..1928

                  Hugo Marie De Vries    นักพฤกษศาสตร์ชาวดัทช์  ได้พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของต้นพริมโรสที่ไม่เคยมีในรุ่นก่อน ๆ จึงเรียกการพบนี้ว่า  mutation (ภาษาลาติน หมายถึง การเปลี่ยนแปลง)

                  Karl Landsteiner  แทพย์ชาวออสเตรียม ได้ค้นพบชนิดของกลุ่มเลือด  (blood type)  ออกเป็น 4 กลุ่ม  คือ  O, A, B  และ AB  จากการตกตะกอนของเลือด  การให้เลือดจะปลอดภัยถ้าผู้ให้และผู้รับเลือดในกลุ่มเดียวกัน  ในกรณีฉุกเฉินเลือด A จะให้ได้เฉพาะ และ AB, B   ให้ B  และ AB ,  AB  ให้ AB เท่านั้น   ส่วน  O  สามารถให้ได้ทุกกลุ่ม จึงเป็นผู้ที่ทำให้การให้เลือดมีความปลอดภัยมากขึ้น  การพบครั้งนี้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์และสรีรวิทยาในปี ค..1930 

 

ปี ค.ศ.1901

                  Guglielmo Marconi   วิศวกรไฟฟ้าชาวอิตาลี ได้ทำการส่งคลื่นวิทยุจากทางใต้ของประเทศอังกฤษ โดยใช้ลูกบอลลูนยกเสาอากาศให้สูงที่สุดที่จะทำได้  พบว่าสัญญาณได้รับที่ Newfoundland  เขาจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์วิทยุ

 

ปี ค.ศ.1902

             Robert Richet  นักสรีรวิทยาชาวฝรั่งเศส  ได้ค้นพบปรากฏการณ์ที่เรียกว่า anaphylaxis (ภาษากรีก หมายถึง ป้องกันมากเกินไปจากการที่นำแอนติเจน (โปรตีนแปลกปลอมที่สามารถกระตุ้นภูมิต้านทาน) ฉีดให้สัตว์และสัตว์ตาย  จากนั้นมาแพทย์ได้ถูกเตือนในการรักษาด้วยวิธี  serum therapy  ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ได้  การพบครั้งนี้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาแพทย์และสรีรวิทยาในปี ค..1913

            Richard Adolf Zsigmondy  นักเคมีชาวเยอรมันซึ่งเกิดที่ออสเตรีย  ได้ค้นพบกล้อง Ultramicroscope   จากการส่งลำแสงผ่านสารละลาย colloid  และดูการกระจายของแสงในมุมขวาที่ลำแสงผ่านกล้อง ด้วยวิธีนี้สามารถเห็นอนุภาคของสาร colloid  ในขณะที่กล้องธรรมดาไม่เห็น จึงให้ชื่อกล้องนี้ว่า Ultramicroscope  การพบครั้งนี้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี 1925

 

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าสารบัญ 400  ปีกับการค้นพบวิทยาศาสตร์คลิกไปหน้าถัดไป

ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

ดร. ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอบคุณครับ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์