ทดลองตอบคำถามอะไรเอ่ย ? ดูนะคะ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

21. ขาไปฟ้าใสมี 2 คน มืดฟ้ามัวฝนกลับมาคนเดียว?


22. ข้างหัวเหน็บมีด ข้างท้ายมีหางเสือไว้ว่ายไป?


23. เขานี้ไม่มีหินแม้มีดินหญ้าไม่ขึ้น?


24. เขียวทั่งนคร ประชากรไม่อยากเจอ ?

25. ขนงอกในไส้ หายใจทางสะดือ?

26. ข้างนอกขรุขระข้างในต๊ะติ๊งโหน่ง?

27. เขียนเท่าไหรก็ไม่ถูก ?

28.ขนมนี้มีเจ้าของ ?

29. ขนมนี้เอะอะมีเสียงดัง ?

30. ขนมนี้พลัดพราก ?

31. ขนมนี้แสนหวาน แต่ชาวบ้านฟังแล้วกลัว ?

 

32. เข้าแล้วออกไม่ได้ เมืองอะไรเอ่ย ?
33. เขียวขจีไม่มีใบ ใส ๆ ไม่มีน้ำ?

34. ไข่ไม่ยอมพัก แม่ใจยักษ์ไม่รักลูก ?

35. ขาวราวนกยาง มีแต่รังไม่มีไข่ ?

36. เข้า 8 ออก 11 ปีละหน?

37. ข้างบนก็เป็นหน้าผา ข้างล่างก็เป็นหน้าผา งูสิงสาลอดพื้น?

38. เขียวใสๆ ท้องใหญ่ติดดินกินไม่หยุด ?

39. ข้างแรมนอนหงาย ข้างขึ้นนอนคว่ำ ?

40. ขอคิดขอคด ขอเข้าวัดขดเข้าบ้าน ?

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว