ทดลองตอบคำถามอะไรเอ่ย ? ดูนะคะ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

1. ขาจะไปก็เรียกหา ขากลับมากลับทิ้งไป?


2. ขากางยันพื้นไว้ ปีกหมุนคว้างกลางเวหา?


3. ขลุก ๆ อยู่ข้างใน เขย่ามาเขย่าไปเอาน้ำออก?


4. ขามามีสองคน มืดฟ้ามัวฝนกลับไปคนเดียว ?

5. ข้างใต้ว่ายวน ข้างบนเขย่าเข้าหรือไม่ลองใช้มือคลำ ?

6. ข้างนอกขรุขระข้างในต๊ะติ๊งโหน่ง?

7. ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง ?

8.ขี้ขึ้นหัว ตัวงออยู่ในน้ำ ?

9. เข้าไปแล้วต้องออก ถ้าไม่ออกรับรองถึงตาย ?

10. เขาอะไร ดูมาดูไปกลับอยู่บนหัว ?

11. เขียวชอุ่ม พุ่มลออ ลูกกับพ่อราคาพอ ๆ กัน?

 

12. เขียวชอุ่มพุ่มไสว ไม่มีใบมีแต่เม็ด?
13. เขียวเหมือนพระจันทร์ บินมาเหมือนนก มีศรปักอกนกก็ไม่ใช่?

14. แขนมีมาคู่กับขา แล้วตาจะคู่กับอะไร ?

15. แข็งแรงสั่นได้ รู้ได้เมื่อหัวแดง ?

16. ขาทั้งสองปักลงพื้นพสุธา ปีก 3 คู่หมุนไว ๆ ไปตามลม?

17. ขนงอนงค์แขวนหงายอยู่ปลายฟ้า ?

18. ขาวเหมือนสำลีขนาดนี้ ใหญ่กว่าภูเขาแต่เบาเหมือนนุ่น ?

19. ขาวมาว่าสกปรก ดำกลับชมว่าสะอาด ?

20. ข้างนอกห่มขาว ข้างในห่มเหลือง ?

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว