ทดลองตอบคำถามอะไรเอ่ย ? ดูนะคะ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

21. กลมเป็นลำ จำให้ดี โคนมีขน มาทีหลังอยู่บนขนเกิดก่อน?


22. เก็บไว้ยิ่งเก่า เอามาใช้ใหม่วันคืน ?


23. กลมดังดวงจันทร์ กระแทกกระทั้นดันอยู่ใต้สะดือ?


24. กลม ๆ มัน ๆ มีงาหมื่นพัน แทงคนไม่เข้า ?

25. โก้งโค้งหลังงอ ทอหญ้าเป็นทุ่ง?

26. กินอยู่เมืองไทย ตัวมุดไปสิงคโปร์ ?

27. เกิดจากไข่ กินแต่ใบโตในถุง ออกจากถุงมีปีก?

28.กางออกเท่ากระด้ง หุบเท่ากระบอก ?

29. กัดเราก็แค่คัน ตัวมันเล็กแหย่เสือได้ วัว ควาย ขยาด?

30. เกาะอะไรลอยมาลอยไปอยู่ในทะเล ?

31. กวางถูกตัดหัวตัดหาง เหลือกลางเท่าไร?


32. เกิดมามีแต่ก้นกับหู ดูพิกุลคนไม่กลัว?

33. เกิดมาได้ชื่อว่าบุตรนาวา เติบโตมาน่ารำคาญ ?

34. ไก่เต็มคอกไม่ขัน คนนับพันไม่พูด ขี้กลารกขึ้นไม่ยอมอาบน้ำ?

35. กลม ๆ แบน ๆ สองแขนดันพุง?

36.เกิดมาจากมารดา แต่อาศัยในคงคา หน้าตาไม่เหมือนใคร?

37. กลมเกลี้ยงดังดวงจันทร์ดันพุงสาว ๆ?

38. กลืนไม่เข้า คายไม่ออก ?

39. กลมเท่าลำขา มีตารอบตัว ?

40. กลางวันเก็บลงกระจาด กลางคืนดารดาษเต็มนภา ?

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว