ทดลองตอบคำถามอะไรเอ่ย ? ดูนะคะ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

1. ก้นชี้ฟ้า หน้าจิ้มดิน ?


2. กระท่อมน้อยโดดเดี่ยวกลางทุ่งนา ไฟลามมาก็ไม่มอดไหม้?


3. กลมเท่าปล้องไผ่ ก่อนชอนไขต้องอ้าขา ?


4. กลม ๆ มีทั้งเล็กทั้งใหญ่ เรียกชื่อคราใดช่างน่าหัว ?

5. กลม ๆ ใส ๆ อยู่ใต้หลังคามุงจาก ?

6. กลางวันตั้งขึ้น กลางคืนล้มลงนอน

7. กลางวันสลบไสล กลางคืนสว่างไสว ?

8.กะลาซีกเดียว ลอยข้ามทะเลไกล ?

9. กาก็ทนไม่ได้ เอามาทิ้งไว้ให้พฤกษาหาเลี้ยง ?

10. กินก่อนคน ?

11. กินทางไส้ ไฟสุกสว่าง ?


12. เกิดมาพร้อมไฟ แต่หายไปกับลม?

13. เกิดมามีแต่หางกับหัว โดขึ้นมามีตัวกับขาไม่หาง ?

14. แก่ช่วยให้ได้พักนอน อ่อนช่วยให้อิ่ม ?

15. แก้ผ้าคลุกโคลนกระโจนลงน้ำ ขึ้นมาตัวแข็ง ?

16. เกิดมาจากกาย แต่ไม่ใช่แม่ลูกกัน ?

17. กองทัพเขียวแดง แทงกันในห้วย กองพันดำเข้ามาช่วย เลือดแดงไหลนอง ?

18. กรกชดอกตูม หุ้มสุวรรณในท้องสระ สองขาง่างะอยู่ในสระสุวรรณ ?

19. เก่าไปใหม่มา แขวนไว้ข้างฝา ถึงเวลาต้องเปลี่ยน ?

20. เกิดมาพร้อมกัน เหลียวหากันไม่พบพาน ?

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว