พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว

1.  ลูกศรแบบต่างๆ

ARROW10C.GIF
ARROW10C.GIF
ARROW11.GIF
ARROW11.GIF
ARROW11A.GIF
ARROW11A.GIF
ARROW11B.GIF
ARROW11B.GIF
ARROW11C.GIF
ARROW11C.GIF

2. ปุ่มแบบต่างๆ

BALL1.GIF
BALL1.GIF
BALL2.GIF
BALL2.GIF
BALL3.GIF
BALL3.GIF
BALL4.GIF
BALL4.GIF
BANNER.GIF
BANNER.GIF

3. ธุรกิจ

FREE.GIF
FREE.GIF
IDEAS.GIF
IDEAS.GIF
MONEY.GIF
MONEY.GIF
NEW.GIF
NEW.GIF
NEWPROD.GIF
NEWPROD.GIF

4. ออกแบบ

BLUMOON.GIF
BLUMOON.GIF
DOOR.GIF
DOOR.GIF
HEART.GIF
HEART.GIF
MPLLEAF.GIF
MPLLEAF.GIF

5. เส้นแบ่งหน้า

BOMB6.GIF
BOMB6.GIF
BOMB6A.GIF
BOMB6A.GIF
BOMB7.GIF
BOMB7.GIF
BOMB7A.GIF
BOMB7A.GIF
BOOTS.GIF
BOOTS.GIF

7. บ้าน

ALARM.GIF
ALARM.GIF
CALENDAR.GIF
CALENDAR.GIF
CUBE.GIF
CUBE.GIF
GAME.GIF
GAME.GIF
MOVIE.GIF
MOVIE.GIF

 8. เส้น

9. กีฬา

BASEBL.GIF
BASEBL.GIF
BBALL.GIF
BBALL.GIF
BBALL1.GIF
BBALL1.GIF
CURL.GIF
CURL.GIF

10. รูปในอวกาศ

Spa001.gif
Spa001.gif

Spa002.gif
Spa002.gif
Spa003.gif
Spa003.gif
Spa108.gif
Spa108.gif
Spa109.gif
Spa109.gif
Spa110.GIF
Spa110.GIF
Spa111.GIF
Spa111.GIF
พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว

อวัยวะของร่างกาย

01_28_B.GIF
01_28_B.GIF
01_28_T.GIF
01_28_T.GIF
01_28_W.GIF
01_28_W.GIF
ANIEYES.GIF
ANIEYES.GIF
BRAIN.GIF
BRAIN.GIF
BRAINBLK.GIF
BRAINBLK.GIF
BRAINCLR.GIF
BRAINCLR.GIF
BRAINWHT.GIF
BRAINWHT.GIF
EYEMOV.GIF
EYEMOV.GIF
EYLOOK.GIF
EYLOOK.GIF
FIST.GIF
FIST.GIF
GRAYEYES.GIF
GRAYEYES.GIF
LIPS.GIF
LIPS.GIF
LOOK.GIF
LOOK.GIF
MOUTH.GIF
MOUTH.GIF
MUMMY.GIF
MUMMY.GIF

ภาพเคลื่อนไหวชองลูกบอล 3 มิติ

BBATTN.GIF
BBATTN.GIF
BBDOWN.GIF
BBDOWN.GIF
BBEMAIL.GIF
BBEMAIL.GIF
BBFAQ.GIF
BBFAQ.GIF
BBGOBACK.GIF
BBGOBACK.GIF

ภาพเคลื่อนไหวของเครื่องจักร

BALL_T_3.GIF
BALL_T_3.GIF
BALL_TOY.GIF
BALL_TOY.GIF
BALL1_BL.GIF
BALL1_BL.GIF
BALL3_BL.GIF
BALL3_BL.GIF
BALL6_BL.GIF
BALL6_BL.GIF

ภาพเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี

COINTRK.GIF
COINTRK.GIF
FLOPPY1.GIF
FLOPPY1.GIF
LIGHT1.GIF
LIGHT1.GIF
MAC.GIF
MAC.GIF
PHONEBOU.GIF
PHONEBOU.GIF

ภาพเคลื่อนไหวของนาฬิกา

01_30_B.GIF
01_30_B.GIF
01_30_T.GIF
01_30_T.GIF
01_30_W.GIF
01_30_W.GIF
CLOCK__1.GIF
CLOCK__1.GIF
CLOCK__2.GIF
CLOCK__2.GIF

รถยนต์

01_10_B.GIF
01_10_B.GIF
01_10_T.GIF
01_10_T.GIF
01_10_W.GIF
01_10_W.GIF
01_11_B.GIF
01_11_B.GIF
01_11_T.GIF
01_11_T.GIF

สัตว์ต่างๆ

BALLONBE.GIF
BALLONBE.GIF
BEARB.GIF
BEARB.GIF
BEARBA_1.GIF
BEARBA_1.GIF
BEARBA_2.GIF
BEARBA_2.GIF
BEARBA_3.GIF
BEARBA_3.GIF

กำลังก่อสร้าง

ATWORK04.GIF
ATWORK04.GIF
BABY1.GIF
BABY1.GIF
BABY2.GIF
BABY2.GIF
CANNON3.GIF
CANNON3.GIF
CAUTION1.GIF
CAUTION1.GIF

กีฬา

01_06_B.GIF
01_06_B.GIF
01_06_T.GIF
01_06_T.GIF
01_06_W.GIF
01_06_W.GIF
01_09_B.GIF
01_09_B.GIF
01_09_T.GIF
01_09_T.GIF

รูปทรง

TRI_VI_1.GIF
TRI_VI_1.GIF
TRI_VI_2.GIF
TRI_VI_2.GIF
TRI_VIEN.GIF
TRI_VIEN.GIF

วิทยาศาสตร์

RAZBGWHT.GIF
RAZBGWHT.GIF
RAZSHADO.GIF
RAZSHADO.GIF
RAZSMWHT.GIF
RAZSMWHT.GIF
SHIPB.GIF
SHIPB.GIF

ดาวเคราะห์

EARTH__3.GIF
EARTH__3.GIF
EARTH__4.GIF
EARTH__4.GIF
EARTH__5.GIF
EARTH__5.GIF
EARTH__6.GIF
EARTH__6.GIF

ทั่วไป

01_08_B.GIF
01_08_B.GIF
01_08_T.GIF
01_08_T.GIF
01_08_W.GIF
01_08_W.GIF
01_21_B.GIF
01_21_B.GIF
01_21_T.GIF
01_21_T.GIF

ปุ่มต่างๆ

ARROW3.GIF
ARROW3.GIF
BLUFLASH.GIF
BLUFLASH.GIF
BLUPEARL.GIF
BLUPEARL.GIF
CAUTIO1.GIF
CAUTIO1.GIF
CAUTIO2.GIF
CAUTIO2.GIF

คอมพิวเตอร์

BADCRASH.GIF
BADCRASH.GIF
BADVIRUS.GIF
BADVIRUS.GIF
BV_XMAS.GIF
BV_XMAS.GIF
CD_SPI_1.GIF
CD_SPI_1.GIF
CD_SPI_2.GIF
CD_SPI_2.GIF

คน

CLOWN2.GIF
CLOWN2.GIF
CLOWN2BL.GIF
CLOWN2BL.GIF
CLOWN2TR.GIF
CLOWN2TR.GIF

ภาพยนตร์

35MM__10.GIF
35MM__10.GIF
35MM__11.GIF
35MM__11.GIF
35MM_R_1.GIF
35MM_R_1.GIF
35MM_R_2.GIF
35MM_R_2.GIF
35MM_R_3.GIF
35MM_R_3.GIF

เงิน

100BLK.GIF
100BLK.GIF
100CLR.GIF
100CLR.GIF
100SMCLR.GIF
100SMCLR.GIF
100WHT.GIF
100WHT.GIF
DIMEBLK.GIF
DIMEBLK.GIF

เครื่องหมายกระโดดกลับหลัง

TBATTN.GIF
TBATTN.GIF
TBDOWN.GIF
TBDOWN.GIF
TBEMAIL.GIF
TBEMAIL.GIF
TBFAQ.GIF
TBFAQ.GIF
TBGOBACK.GIF
TBGOBACK.GIF

ตัวอักษรโครเมี่ยม

A_BLK.GIF
A_BLK.GIF
A_WTE.GIF
A_WTE.GIF
AT_BLK.GIF
AT_BLK.GIF
AT_WTE.GIF
AT_WTE.GIF
B_BLK.GIF
B_BLK.GIF

ตัวอักษรทองคำ

A_BLK.GIF
A_BLK.GIF
A_WTE.GIF
A_WTE.GIF
AT_BLK.GIF
AT_BLK.GIF
AT_WTE.GIF
AT_WTE.GIF
B_BLK.GIF
B_BLK.GIF

ตัวอักษรปริศนา

LABLACK.GIF
LABLACK.GIF
LABLUE.GIF
LABLUE.GIF
LACYAN.GIF
LACYAN.GIF
LAGRAY.GIF
LAGRAY.GIF
LAGREEN.GIF
LAGREEN.GIF

ตัวอักษรเงา

LABLACK.GIF
LABLACK.GIF
LABLUE.GIF
LABLUE.GIF
LACYAN.GIF
LACYAN.GIF
LAGRAY.GIF
LAGRAY.GIF
LAGREEN.GIF
LAGREEN.GIF

ตัวอักษรน้ำ

A_BLK.GIF
A_BLK.GIF
A_CLR.GIF
A_CLR.GIF
A_WTE.GIF
A_WTE.GIF
AT_BLK.GIF
AT_BLK.GIF
AT_CLR.GIF
AT_CLR.GIF

ตัวลิงค์

LINK_S_1.GIF
LINK_S_1.GIF
LINK_S_2.GIF
LINK_S_2.GIF
LINK_SID.GIF
LINK_SID.GIF
LINK_U_1.GIF
LINK_U_1.GIF
LINK_U_2.GIF
LINK_U_2.GIF

Home

BOUNCH_1.GIF
BOUNCH_1.GIF
BOUNCHOM.GIF
BOUNCHOM.GIF
HOME1.GIF
HOME1.GIF
HOME2.GIF
HOME2.GIF
HOMEAR_1.GIF
HOMEAR_1.GIF

สัญญลักษณ์ไฟ

BBATTN.GIF
BBATTN.GIF
BBDOWN.GIF
BBDOWN.GIF
BBEMAIL.GIF
BBEMAIL.GIF
BBFAQ.GIF
BBFAQ.GIF
BBGOBACK.GIF
BBGOBACK.GIF

สัญญลักษณ์กระโดด

TBATTN.GIF
TBATTN.GIF
TBDOWN.GIF
TBDOWN.GIF
TBEMAIL.GIF
TBEMAIL.GIF
TBFAQ.GIF
TBFAQ.GIF
TBGOBACK.GIF
TBGOBACK.GIF

ลูกศรแบบที่ 1

DBLACK.GIF
DBLACK.GIF
DBLUE.GIF
DBLUE.GIF
DCYAN.GIF
DCYAN.GIF
DGRAY.GIF
DGRAY.GIF
DGREEN.GIF
DGREEN.GIF

ลูกศรแบบที่ 2

DBLACK.GIF
DBLACK.GIF
DBLUE.GIF
DBLUE.GIF
DCYAN.GIF
DCYAN.GIF
DGRAY.GIF
DGRAY.GIF
DGREEN.GIF
DGREEN.GIF

ลูกศรแบบที่ 3

ARROW1.GIF
ARROW1.GIF
ARROW2.GIF
ARROW2.GIF
ARROW3.GIF
ARROW3.GIF
ARROW4.GIF
ARROW4.GIF
BACKFLAS.GIF
BACKFLAS.GIF

Bullets แบบ ATSIGN

EMAIL01.GIF
EMAIL01.GIF
WBA01TLA.GIF
WBA01TLA.GIF
WBA01TLB.GIF
WBA01TLB.GIF
WBA01TLC.GIF
WBA01TLC.GIF
WBA01TLG.GIF
WBA01TLG.GIF

Bullets แบบ JEWEL

BUT2BLUC.GIF
BUT2BLUC.GIF
BUT2BRNC.GIF
BUT2BRNC.GIF
BUT2GRNC.GIF
BUT2GRNC.GIF

Bullets แบบ  PINWHEEL

WBP03TLA.GIF
WBP03TLA.GIF
WBP03TLB.GIF
WBP03TLB.GIF
WBP03TLC.GIF
WBP03TLC.GIF
WBP03TLG.GIF
WBP03TLG.GIF

Bullets แบบ RPLAIN

BLUE_R_1.GIF
BLUE_R_1.GIF
BLUE_R_2.GIF
BLUE_R_2.GIF
BLUE_RND.GIF
BLUE_RND.GIF
BUTTBLUC.GIF
BUTTBLUC.GIF
BUTTBRNC.GIF
BUTTBRNC.GIF

Bullets แบบ RTEXT

Bullet แบบ RTEXT
CLICKBLK.GIF
CLICKBLK.GIF
CLICKCLR.GIF
CLICKCLR.GIF
CLICKWHT.GIF
CLICKWHT.GIF
CONTACTB.GIF
CONTACTB.GIF
CONTACTC.GIF
CONTACTC.GIF
CONTACTW.GIF
CONTACTW.GIF
CONTIN_1.GIF
CONTIN_1.GIF
CONTIN_2.GIF
CONTIN_2.GIF
CONTINUE.GIF
CONTINUE.GIF
DOWNLO_1.GIF
DOWNLO_1.GIF
DOWNLO_2.GIF
DOWNLO_2.GIF
DOWNLOAD.GIF
DOWNLOAD.GIF
EMAILBLK.GIF
EMAILBLK.GIF
EMAILCLR.GIF
EMAILCLR.GIF
EMAILWHT.GIF
EMAILWHT.GIF
ENTERBLK.GIF
ENTERBLK.GIF
ENTERCLR.GIF
ENTERCLR.GIF
ENTERWHT.GIF
ENTERWHT.GIF
GUESTB_1.GIF
GUESTB_1.GIF
GUESTB_2.GIF
GUESTB_2.GIF
GUESTBOO.GIF
GUESTBOO.GIF

Bullet แบบ YINGYANG

ROLLYY.GIF
ROLLYY.GIF
WBY01SLA.GIF
WBY01SLA.GIF
WBY01SLB.GIF
WBY01SLB.GIF

tสัญญลักษณ์ 3 มิติ

BTATTN.GIF
BTATTN.GIF
BTCAUTIO.GIF
BTCAUTIO.GIF
BTDOWN.GIF
BTDOWN.GIF
BTEMAIL.GIF
BTEMAIL.GIF
BTGOBACK.GIF
BTGOBACK.GIF

ดนตรี

AUBLK.GIF
AUBLK.GIF
AUCLR.GIF
AUCLR.GIF
AUWHT.GIF
AUWHT.GIF
BLUEOPT.GIF
BLUEOPT.GIF
GUITAR_1.GIF
GUITAR_1.GIF

ธงของโลก

AFGHANB.GIF
AFGHANB.GIF
AFGHANC.GIF
AFGHANC.GIF
AFGHANW.GIF
AFGHANW.GIF
ALBANIAB.GIF
ALBANIAB.GIF
ALBANIAC.GIF
ALBANIAC.GIF

Holiday

ANHEART.GIF
ANHEART.GIF
ANIHEART.GIF
ANIHEART.GIF
ARROW.GIF
ARROW.GIF
CHRIST_1.GIF
CHRIST_1.GIF
CHRIST_2.GIF
CHRIST_2.GIF

สัญญลักษณ์ลายไม้

TBATTN.GIF
TBATTN.GIF
TBDOWN.GIF
TBDOWN.GIF
TBEMAIL.GIF
TBEMAIL.GIF
TBFAQ.GIF
TBFAQ.GIF
TBGOBACK.GIF
TBGOBACK.GIF

Welcome

BLUE1ST.GIF
BLUE1ST.GIF
BLUE1STS.GIF
BLUE1STS.GIF
CONGRA_1.GIF
CONGRA_1.GIF

เข้าเยี่ยมชมฟิสิกส์ราชมงคลมีความรู้ให้ค้นคว้ามากมายเลยครับ

กลับหน้าสารบัญภาพเคลื่อนไหว

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

พจนานุกรม เสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว