เสียงอื่นๆ

 คลิ๊กเพื่อฟัง   ใช้โปรแกรม  REAL  PLAYER   

 พจนานุกรมเสียง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลับหน้าสารบัญเสียง

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

พจนานุกรม เสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว