เสียงเครื่องบิน

 คลิ๊กเพื่อฟัง   ใช้โปรแกรม  REAL  PLAYER   

พจนานุกรมเสียง

เครื่องบิน - 01
เครื่องบิน - 02
เครื่องบิน - 03
เครื่องบิน - 04
เครื่องบิน - 05
เครื่องบิน - 06
เครื่องบิน - 07
เครื่องบิน - 08
เครื่องบิน - 09
เครื่องบิน - 10
เครื่องบิน - 11
สนามบิน - 01
สนามบิน - 02
Air raid - 01
Air raid - 02
คองคอร์ด - 01
คองคอร์ด - 02
เฮลิคอปเตอร์ - 01
เฮลิคอปเตอร์ - 02
เฮลิคอปเตอร์ - 03
เฮลิคอปเตอร์ - 04
เฮลิคอปเตอร์ - 05
เฮลิคอปเตอร์ - 06
เจ็ต - 01
เจ็ต - 02
เจ็ต - 03
เจ็ต - 04
 

เจ็ต - 05


กลับหน้าสารบัญเสียง

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

พจนานุกรม เสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว