เสียงเครื่องจักร

 คลิ๊กเพื่อฟัง   ใช้โปรแกรม  REAL  PLAYER   

พจนานุกรมเสียง

ปืนกล
ระเบิดนิวเคลียร์
ปืนต่อสู้อากาศยาน
ปืนต่อสู้รถถั
ปืนใหญ่ - 01
ปืนใหญ่ - 02
ปืนใหญ่ - 03
ปืนใหญ่ - 04
ระเบิด - 01
ระเบิด - 02
ระเบิด - 03
ระเบิด - 04
ระเบิด - 05
ระเบิด - 06
Hand grenade
Hang gun
ปืนเลเซอร์ - 01
ปืนเลเซอร์- 02
Machine gun - 01
Machine gun - 02
Machine gun - 03
Machine gun - 04
Machine gun - 05
Machine gun - 06
Mortar
Navy gun
Pistol - 01
Pistol - 02
Pistol - 03
Pistol - 04
Pistol - 05
Pom-pom gun
Ricochets - 01
Ricochets - 02
Ricochets - 03
Ricochets - 04
Ricochets - 05
Ricochets - 06
Ricochets - 07
Rifle - 01
Rifle - 02
Rifle - 03
Rifle - 04
Rifle - 05
Rifle - 06
Rifle - 07
Rifle - 08
Rifle - 09
Rifle - 10
Rifle - 11
Rifle - 12
Rifle - 13
Rifle - 14
Sword fight
Time bomb
 

กลับหน้าสารบัญเสียง

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

พจนานุกรม เสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว