เสียงเครื่องจักร

 คลิ๊กเพื่อฟัง   ใช้โปรแกรม  REAL  PLAYER   

พจนานุกรมเสียง

เลื่อยไฟฟ้า
เครื่องกรอฟัน
Desk drawer
Filing cabinet
Fire alarm
Hole punch
Intercom paging
Keyboard
Knife - 01
Knife - 02
Knife - 03
Knife - 04
Machete
Meat grinder
Metal cupboard
Office doors
Paper cutter
Paper shuffling
Phone - 01
Phone - 02
Phone - 03
Photocopier
Radar
Sonar - 01
Sonar - 02
Stapler - 01
Stapler - 02
Telex
Typewriter - 01
Typewriter - 02
 

กลับหน้าสารบัญเสียง

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

พจนานุกรม เสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว