เสียงตลก

  คลิ๊กเพื่อฟัง   ใช้โปรแกรม  REAL  PLAYER   

พจนานุกรมเสียง

กระดิ่ง - 01
กระดิ่ง - 02
กระดิ่ง - 03
กระดิ่ง - 04
กระดิ่ง - 05
กระเป๋า
แปรงฟัน
ปั๊มส้วมตัน
ลิฟท์
เติมน้ำใส่แก้ว
ตัดผม
เสียงหวูด - 01
เสียงหวูด - 02
เสียงหวูด - 03
กาน้ำเดือด
เสียงเดือดของลาวา
Office chair
Party favor exploding
Party horn
Poker machine - 01
Poker machine - 02
รินน้ำ
Rinsing coffee cup
Roller door - 01
Roller door - 02
Ship's telegraph
Silly party time
คนกาแฟ
เสียงชักโครก
Tub
พิมพ์ดีด
Whistle - 01
Whistle - 02
Whistle - 03
Wrong answer
Zipper
 

กลับหน้าสารบัญเสียง

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

พจนานุกรม เสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว