เสียงนก

คลิ๊กเพื่อฟัง   ใช้โปรแกรม  REAL  PLAYER   

พจนานุกรมเสียง

บรรยากาศ - 01
บรรยากาศ - 02
บรรยากาศ - 03
นก - 01
นก - 02
นก - 03
นก - 04
นก - 05
นก - 06
นก - 07
นก - 08
นก - 09
นก - 10
นกขมิ้น - 01
นกขมิ้น - 02
นกกระตั้ว
หมาป่าไค-โอท
จิ้งหรีด - 01
จิ้งหรีด - 02
จิ้งหรีด - 03
อีกา
นก -11
เหยี่ยว
นกกระเต็น
นก - 12
นกกระต้อยตีวิด - 01
นกกระต้อยตีวิด - 02
ไนติงเกล
นกเค้าแมว - 01
นกเค้าแมว - 02
นกเค้าแมว - 03
นกแก้ว
กระรอก - 01
กระรอก - 02
หงส์
นก - 13
 

นกหัวขวาน


กลับหน้าสารบัญเสียง

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

พจนานุกรม เสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว