พจนานุกรมเสียง

ภายในประกอบด้วยเสียงต่างๆไม่น้อยกว่า 400 เสียง

กดที่ปุ่มข้างล่างเพื่อเลือกชนิดของเสียงที่คุณต้องการฟังเสียงธรรมชาติ เสียงตลก เสียงเครื่องยนต์
เสียงนก เสียงเครื่องจักร เสียงเครื่องบิน
เสียงสัตว์ เสียงอาวุธ เสียงอื่นๆ
 

กลับหน้าสารบัญเสียง

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

พจนานุกรม เสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว