เสียงธรรมชาติ

คลิ๊กเพื่อฟัง   ใช้โปรแกรม  REAL  PLAYER   


พจนานุกรมเสียง


เสียงบรรยากาศ - 01
เสียงบรรยากาศ - 02
เสียงบรรยากาศ - 03
เสียงบรรยากาศ - 04
เสียงบรรยากาศ - 05
เสียงบรรยากาศ - 06
เสียงบรรยากาศ - 07
เสียงบรรยากาศ - 08
เสียงบรรยากาศ - 09
เสียงบรรยากาศ - 10
ลำธาร
จิ้งหรีด
จิ้งหรีด
ค่ำคืน -01
ค่ำคืน -02
ไฟ - 01
ไฟ - 02
ไฟ - 03
ไฟ - 04
ไฟ - 05
บนภูเขา-01
บนภูเขา-02
มหาสมุทร - 01
มหาสมุทร - 02
มหาสมุทร - 03
มหาสมุทร - 04
มหาสมุทร - 05
มหาสมุทร - 06
มหาสมุทร - 07
มหาสมุทร - 08
มหาสมุทร - 09
มหาสมุทร - 10
วังเวง
ฝน - 01
ฝน - 02
ฝน - 03
ฝน - 04
ฝน - 05
ฝน - 06
ฝน - 07
ฝน - 08
ฝน - 09
ฝน - 10
กระแสน้ำ
หิมะ
สายน้ำ - 01
สายน้ำ - 01
สายน้ำ - 01
สายน้ำ - 01
สายน้ำ - 01
สายน้ำ - 01
ฟ้าผ่า - 01
ฟ้าผ่า - 02
ฟ้าผ่า - 03
ฟ้าผ่า - 04
ฟ้าผ่า - 05
ฟ้าผ่า - 06
น้ำตก - 01
น้ำตก - 02
น้ำตก - 03
น้ำตก - 04
น้ำตก - 05
สายน้ำ - 01
สายน้ำ - 02
ลม - 01
ลม - 02
ลม - 03
ลม - 04
ลม - 05
ลม - 06
ลม - 07
ลม - 08
ลม - 09
ลม - 10
ลม - 11
ลม - 12
ลม - 13
ภูเขาไฟ

กลับหน้าสารบัญเสียง

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

พจนานุกรม เสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว