แสดงอนุภาพนิวเคลียร์
 

    ทุกคนทราบกันดีว่าอาวุธนิวเคลียร์เป็นอาวุธที่ร้ายแรงมาก นอกจากสามารถทำให้มีการบาดเจ็บล้มตายแก่ผู้คนนับล้านคนในทันทีแล้ว ยังส่งผลกระทบแก่สังคมมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมของโลกอีกเป็นสิบเป็นร้อยปี มันเป็นอาวุธอย่างเดียวที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมา และเชื่อว่าอานุภาพของมันสามารถทำลายล้างโลกของเราเองได้

    ดความสามารถในการทำลายล้างของอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของมัน อาวุธนิวเคลียร์ที่มีความรุนแรงมากที่สุดเป็นของรัสเซีย มันถูกพัฒนาขึ้นในปี 1961 มีขนาด 50 mt ถูกขนานนามว่า " Tsar Bomba" นอกจากอาวุธนิวเคลียร์แล้ว สิ่งที่มีอำนาจทำลายล้างที่รุนแรงกว่าอาวุธนิวเคลียร์ก็คือ อุกาบาตขนาดใหญ่จากนอกโลก มันอาจทำให้เผ่าพันธ์มนุษย์สูญไปในพริบตาที่มันตกกระทบโลกของเรา


จากภาพได้จำลองการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ที่กรุงเทพมหานครด้วยระเบิดชื่อ "Tsar Bomba" ขนาด 50เมคกะตันของรัสเซีย เรียกได้ว่าภาคกลางของไทยแทบจะหายไปเลยทีเดียว

website แห่งหนึ่งใช้ Javascripts และความสามารถของ Google Maps แสดงให้เห็นถึงขนาดกความกว้างใหญ่ของพื้นที่ที่จะได้รับอันตรายจากอาวุธนิวเคลียร์ จาก website นี้เราสามารถสมมติเหตูภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นโดยเลือกสถานที่จากแผนที่ของ Google เลือกขนาดของอาวุธนิวเคลียร์ที่ได้รับการพัฒนาจากประเทศมหาอำนาจ รวมถึงกรณีเกิดภัยพิบัติจากอุกาบาต และตรวจสอบดูว่ารัศมีที่ได้รับผลกระทบจะใหญ่โตขนาดไหน ชมรายละเอียดได้จาก  ข้างล่างนี้

โดยเลือกเมือง Bangkok  โดนระเบิด Little Boy 15 KT  จะเกิดอะไรขึ้น

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M 

N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ        

                              อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

     

 บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

คณิตศาสตร์ราชมงคล

           ฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว  

แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน  พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว  

ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล