เกร็ดแร่...น่ารู้ แก้ว กระจก และขวด

เราทุกคนให้แก้ว กระจก และขวด ในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทุกวัน และหลายคนคงรู้ว่ามันทำมาจากทรายแก้ว หรือแร่ควอรตซ์ หรือที่เรียกกันติดปากว่า "ซิลิกา" ความจริงแล้ววัตถุดิบที่ใช้ทำแก้วเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงทรายแก้วเท่านั้น แต่ยังมีโซดาแอช หินปูน โดโลไมต์ และเศษแก้ว รวมกันประมาณ 30% โดยน้ำหนัก ด้วยเหตุที่ต้องเติมวัตถุดิบเหล่านี้ลงไปก็เพื่อช่วยลดอุณหภูมิในการหลอมตัวของซิลิกา จากประมาณ 1,700องศาเซลเซียส ให้ลงมาอยู่ที่ประมาณ 1,500 - 1,600 องศาเซลเซียส และเพิ่มความแกร่งของเนื้อแก้วเมื่อเผา วัตถุดิบพวกคาร์บอเนตจะสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปจนเหลืออยู่ในรูปออกไซด์เท่านั้น

จากสัดส่วนของวัตถุดิบที่กล่าวมา จึงมีผู้เรียกแก้วประเภทนี้ว่าแก้วแบบโซดา-ไลม์ หรือบางทีก็จะเรียกตามวัตถุดิบหลักทั้งสามตัวเลยว่า แก้วแบบโซดา-ไลม์-ซิลิกา สัดส่วนของวัตถุดิบแต่ละตัวอาจแปรเปลี่ยนไปตามคุณสมบัติของวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต ลักษณะเฉพาะหรือสภาพการใช้งาน

แก้วอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า "แก้วคริสตัล" เป็นเครื่องแก้วราคาแพง เนื้อแก้วเป็นประกาย มักมีการแกะสลักลวดลายที่งดงาม และหนักกว่าแก้วทั่วไป การผลิตแก้วชนิดนี้ต้องใช้ทรายแก้วคุณภาพสูงและใช้ตะกั่วออกไซด์แทนหินปูนและโซดาแอชในปริมาณ 24-33% องค์ประกอบนี้ ทำให้แก้วมีการกระจายของแสงที่ตกกระทบได้ดี และเนื้อแก้วอ่อนกว่าแก้วธรรมดาจึงสามารถสลักลวดลายได้ง่าย

ที่มา : วารสารเศรษฐธรณีวิทยา
กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี
โทร. 2023851

[ Back ]

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์