วิชา ฟิสิกส์ (กลศาสตร์1) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ จำนวน 10 ข้อ
โดย นักเรียนกลุ่มที่ 12 ม.4/1 โรงเรียนศรียาภัย
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่ในแนวโค้งแบบใด
   วงกลม
   วงรี
   พาราโบลา
   ไฮเปอร์โบลา

ข้อที่ 2)
ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
   เป็นการเคลื่อนที่อย่างอิสระ
   เป็นการเคลื่อนที่ 2 แนว โดยแนวหนึ่งความเร็วคงที่ ส่วนอีกแนวหนึ่งความเร็วไม่คงที่
   เป็นการเคลื่อนที่ 2 แนวตั้งฉากกัน โดยแนวหนึ่งความเร็วคงที่ ส่วนอีกแนวหนึ่งความเร่งคงที่
   เป็นการเคลื่อนที่ 2 แนว ตั้งฉากกันแต่ละแนวมีแรงกระทำคงที่

ข้อที่ 3)
ทหารยิ่งปืนใหญ่ทำมุม 15 องศา ปรากฎว่าลูกปืนตกไกลระยะหนึ่ง ถ้าต้องการยิงลูกปืนให้ตกไกลเท่าเดิมมุมยิงควรมีค่ากี่องศา
   30
   45
   60
   75

ข้อที่ 4)
ชายคนหนึ่งเตะลูกบอลให้ลอยขึ้นจากพื้นทำมุมค่าหนึ่งกับพื้น ถ้าอัตราเร็วคงที่มุมจะต้องมีต่าเท่าไร จึงออกแรงเตะน้อยที่สุดเท่ากับค่าที่กำหนด
   30 องศา
   45 องศา
   60 องศา
   90 องศา

ข้อที่ 5)
ชายคนหนึ่งขว้างก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งได้สูงสุด 25 เมตร ถ้าเขาขว้างก้อนหินนี้ด้วยความเร็วต้นเท่าเดิม เขาจะขว้างได้ระยะตกไกลตามแนวระดับมากที่สุดเท่าใด
   25
   50
   100
   200

ข้อที่ 6)
นักยิงธนูสามารถยิงได้ไกลสุด 250 เมตร อยากทราบว่าลูกธนูมีอัตราเร็วเริ่มต้นกี่เมตร/วินาที
   10
   20
   40
   50

ข้อที่ 7)
นักกอล์ฟ ตีลูกกอลืฟขึ้นทำมุมกับแนวระดับ ปรากฎลูกกอล์ฟลอยอยู่ในอากาศนาน 6 วินาที อยากทราบว่าลุกกอล์ฟขึ้นไปได้สูงสุดจากพื้นกี่เมตร
   45
   60
   75
   90

ข้อที่ 8)
ปาวัตถุขึ้นไปในแนวทำมุม 37 องศากับแนวระดับ ปรากฎว่า ณ จุดสูงสุดวัตถุมีความเร็ว 20 เมตร/วินาที จงหาว่าวัตถุจะตกไกลกี่เมตรจากจุดที่ปา
   20.0
   38.4
   40.0
   60.0

ข้อที่ 9)
นักขว้างจักรขว้างจักรออกไปด้วยความเร็ว 15 m/s จะขว้างได้ไกลที่สุดเท่าไร
   22.5
   30.0
   45.5
   60.0

ข้อที่ 10)
ขว้างวัตถุบนพื้นราบด้วยความเร็วต้น 40 เมตร/วินาที ทำมุมค่าหนึ่งกับแนวดิ่ง จงหาความเร็วขณะที่วัตถุตกลงมายังพื้นอีกครั้ง
   30 m/s
   40 m/s
   50 m/s
   ข้อมูลยังไม่เพียงพอ


 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล