อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

หน้าแรก              

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
ไดโอด
ทรานซิสเตอร์
การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
  การต่อตัวต้านทาน
  การต่อตัวเก็บประจุ
  การต่อไดโอด
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
  ออดไฟฟ้า
  ไฟกะพริบ
 แบบทดสอบ
เกี่ยวกับเรา

    การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์

     
 
 การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาต่อในวงจรร่วมกันเพื่อใช้งาน  
ต้องศึกษาว่า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชิ้นนั้นใช้การต่อแบบใดในวงจร  
และทำให้เกิดผลอย่างไรต่อวงจรนั้น  เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  และไม่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดการชำรุดเสียหายElectronic Basic
Design for 1024x768 pixels
 

หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื้อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Web page By : Team Rittiya
Design : b-november@hotmail.com  ,  Content : hotkid_1992@hotmail.com
Rittiyawannalai School
 
 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล