การเคลื่อนที่ของคลื่น
และ
หลักของฮอยเกนส์
(Huygens' Principle
)

การเคลื่อนที่ของคลื่นจากแหล่งกำเนิดทั้งหมด


 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล