วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ (รหัส ว 46217 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่. 6
เรื่อง แสง จำนวน 10 ข้อ
โดย อ ปาริชาด บัวแย้ม โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
แสง เป็นคลื่นชนิดใด
   คลื่นกล คลื่นตามขวาง
   คลื่นกล คลื่นตามยาว
   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นตามขวาง
   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นตามยาว

ข้อที่ 2)
เสียงกับแสง มีสมบัติต่างกันในเรื่องใด
   การสะท้อน
   การหักเห
   การแทรกสอด
   โพลาไรเซชั่น

ข้อที่ 3)
การมองเห็นปลาอยู่ลึกกว่าที่เป็นจริง เป็นสมบัติใดของแสง
   การสะท้อน
   การหักเห
   การเลี้ยวเบน
   การแทรกสอด

ข้อที่ 4)
ภาพที่ได้จากกระจกเงาระนาบ มีลักษณะตามข้อใด
   หัวตั้ง ขนาดขยาย
   หัวตั้ง ขนาดเท่าวัตถุ
   หัวกลับ กลับขวาเป็นซ้าย
   หัวตั้ง กลับขวาเป็นซ้าย

ข้อที่ 5)
ภาพจากกระจกเว้าให้ภาพอย่างไร
   ภาพจริง ขนาดขยาย
   ภาพจริง ขนาดเท่าวัตถุ
   ภาพเสมือน ขนาดโตกว่าวัตถุ
   ทุกจ้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 6)
ลักษณะของภาพจริงที่เกิดจากเลนส์นูน
   เป็นภาพหัวกลับ
   เป็นภาพที่ฉากรับได้
   เป็นภาพที่เกิดหลังเลนส์
   ทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 7)
การแทรกสอดของแสง ผ่านสลิตคู่ เกิดเป็นปฏิบัพ จุดที่เกิดห่างจากแหล่งกำเนิดได้ ยกเว้นข้อใด
   ครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่น
   เท่ากับความยาวคลื่น
   เท่ากับ 2 เท่าความยาวคลื่น
   เท่ากับสี่เท่าของความยาวคลื่น

ข้อที่ 8)
ตำแหน่งริ้วสว่างที่อยู่ถัดกันของแสงที่ผ่านเกรตติง จะห่างกันเท่าใด
   ครึ่งแลมดา
   หนึ่งแลมดา
   สองแลมดา
   สามแลมดา

ข้อที่ 9)
ลำแสงที่ขนานกับเส้นแกนมุขสำคัญของกระจก จะเป็นอย่างไร
   ผ่านจุดโฟกัส
   อยู่แนวเดิม
   ผ่านจุดศูนย์กลาง
   ผ่านจุดศูนย์กลางรัศมีความโค้งของกระจก

ข้อที่ 10)
ภาพที่เกิดจากวางวัตถุห่างเลนส์มากกว่าสองเท่าความยาวโฟกัสของเลนส์นูน จะให้ภาพลักษณะใด
   ภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดย่อ
   ภาพเสมือน หังกลับ ขนาดย่อ
   ภาพจริง หัวกลับ ขนาดย่อ
   ภาพจริง หัวตั้ง ขนาดย่อ


 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล