วิชาฟิสิกส์ (รหัส ว 4225) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่4
เรื่อง คลื่น จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.สุพัตรา ดาวหน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
คลื่นนำที่เกิดจากแหล่งกำเนิดที่สั่นเร็วขึ้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจาความถี่
   คาบเพิ่มขึ้น
   ความยาวคลื่นลดลง
   พลังงานมากขึ้น
   อัตราเร็วเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 2)
ปริมาณใดของคลื่นที่ใช้บอกค่าพลังงานบนคลื่น
   ความถี่
   ความยาวคลื่น
   แอมปลิจูด
   อัตราเร็ว

ข้อที่ 3)
คลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่คือ
   คลื่นกล
   คลื่นดล
   คลื่นตามยาว
   คลื่นตามขวาง

ข้อที่ 4)
คลื่นในข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นคลื่นประเภทเดียวกัน
   คลื่นเสียง คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ
   คลื่นนำ คลื่นในเส้นเชือก
   คลื่นดล คลื่นในสปริง
   แสง คลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ รังสีแกมมา

ข้อที่ 5)
รือลำหนึ่งทอดสมออยู่ ถูกกระทบด้วนคลื่นซึ่งมีความเร็ว 30 เมตร/วินาที สันคลื่นห่าง 150 เมตร จงหาเวลาที่คลื่นกระทบเรือ
   0.2 วินาที
   1.0 วินาที
   2.0 วินาที
   5.0 วินาที

ข้อที่ 6)
เชือกเส้นหนึ่งยาว 2 เมตร มีมวล 15 กรัม ถูกดึงให้ตึงด้วยแรง 12 นิวตัน จงหาอัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือก
   10 เมตร/วินาที
   20 เมตร/วินาที
   30 เมตร/วินาที
   40 เมตร/วินาที

ข้อที่ 7)
ข้อเป็นคลื่นตามขวาง
   คลื่นเสียง
   คลื่นในสปริง
   คลื่นแม่เหล็ก
   คลื่นเสียง คลื่นในเส้นเชือก

ข้อที่ 8)
คลื่นมีความถี่ 600 เฮริตซ์ มีความเร็ว 400 เมตร/วินาที จุดที่เฟสต่างกัน 45 องศาจะอยู่ห่างกันกี่เมตร
   1/30
   1/24
   1/18
   1/12

ข้อที่ 9)
สุรวิทย์ยืนอยู่ริมฝั่งโขงสังเกตเห็นคลื่นผิวนำเคลื่อนที่กระทบฝั่ง มีระยะห่างระหว่างสันคลื่นที่อยู่ถัดไป 10 เมตร และคลื่นมีอัตราเร็ว 5 เมตร /วินาที คลื่นจะทบฝั่งนาทีละกี่ลูก
   10
   20
   30
   60

ข้อที่ 10)
คลื่นน้ำหน้าตรงเคลื่อนที่เข้ากระทบผิวสะท้อนราบเรียบจะเกิดการสะท้อนขึ้นคลื่นน้ำที่สะท้อนออกมามีเฟสเปลี่ยนไปกี่องศา
   0
   90
   180
   270


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล