วิชาฟิสิกส์ (รหัสว 4225) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่4.
เรื่อง การเลี้ยวเบน จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. สุพัตรา ดาวหน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ช่องเปิด 2 ช่องอยู่ห่างกัน 8 ซม. ให้คลื่นหน้าตรงความยาวคลื่น 2.5 ซม. ตกกระทบในแนวตั้งฉาก จงหาแนวปฏิบัพกี่แนว
   3
   4
   7
   8

ข้อที่ 2)
ให้คลื่นหน้าตรงความยาวคลื่น 2 ซม. ตกกระทบช่องเปิดกว้าง 6 ซม. ในแนวตั้งฉากกับช่องเปิด จงหาแนวบัพที่เกิดขึ้นกี่แนว
   5
   6
   7
   8

ข้อที่ 3)
ช่องเปิดควรมีความกว้างเท่าใดเมื่อคลื่นหน้าตรงความยาวคลื่น 2.0 ซม. เคลื่อนที่ผ่านทำให้เห็นแนวบัพ 4 แนว ผ่านช่องนี้
   2.5 ซม.
   5.0 ซม.
   7.5 ซม.
   10.0 ซม.

ข้อที่ 4)
ช่องเปิดเดี่ยวกว้าง 6 ซม. ให้คลื่นหน้าตรงมีความยาวคลื่น 2 ซม. เคลื่อนที่ผ่านจงหาแนวบัพที่เกิดขึ้นกี่แนว
   3
   4
   5
   6

ข้อที่ 5)
คลื่นน้ำหน้าตรงมีความยาวคลื่น 2.5 ซม. ผ่านช่องเปิดเดี่ยวซึ่งกว้าง 8 ซม. จงหาแนวบัพกี่แนว
   3
   4
   5
   6


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล