วิชา ฟิสิกส์ รหัส ว4425) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่4
เรื่อง การแทรกสอด จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สุพัตรา ดาวหน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
แหล่งกำเนิดอาพันธ์ 2 แหล่งอยู่ห่างกัน 18 ซม. ให้คลื่นเป็นเฟสตรงกัน มีความถี่และแอมปลิจูกเท่ากันความยาวคลื่น 4 ซม. จะมีแนวบัพกี่แนว
   4
   5
   8
   9

ข้อที่ 2)
แหล่งกำเนินดคลื่น 2 แหล่ง อยู่ห่างกัน 8 ซม. ถ้าแหล่งกำเนิดคลื่นทั้งสอง ทำให้เกิดคลื่นน้ำที่มีความถี่เท่ากันและความยาวคลืนเป็น 2 เท่า บนเส้นตรงเชื่อมระหว่างแหล่งกำเนิดคลื่นทั้งสองมีปฏิบัพกี่ปฏิบัพ
   6
   7
   8
   9

ข้อที่ 3)
แหล่งกำเนิดอาพันธ์เฟสตรงกัน 2 อัน วางห่างกัน 6 ซม. ความเร็วคลื่น 40 ซม./วินาที ขณะนั้นคลื่นมีความถี่ 20 เฮริตซ์ จงหาว่าแนวปฏิบัพที่ 3 จะเบนออกจากแนวกลางเท่าไร
   30 องศา
   53 องศา
   60 องศา
   90 องศา

ข้อที่ 4)
ให้แหล่งกำเนิด 2 แหล่งห่างกัน 10 ซม. ให้คลื่นเฟสตรงกันและมีระยะห่างระหว่างหน้าคลื่น 2 ซม. จะมีแนวบัพกี่แนว
   9
   10
   11
   12

ข้อที่ 5)
แหล่งกำเนิดอาพันธ์ 2 แหล่ง ให้เฟสตรงกัน ห่างกัน 6 ซม. ปรากฎว่าแนวเสริมกันครั้งแรกเบนออกจากแนวกลาง 30 องศา จงหาความยาวคลื่นจากแหล่งกำเนิดทั้งสอง
   1
   2
   3
   4


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล