วิชาฟิสิกส์ (รหัส ว 4421 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง งาน จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.สุพัตรา ดาวหน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
กรณีในข้อใดต่อไปนี้ไม่เกิดงานในความหมายทางฟิสิกส์
   ยกของจากพื้นขึ้นไปไว้บนโต๊ะ
   เดินจากชั้นล่างขึ้นชั้นบน
   กรรมการเดินแบกกระสอบข้าวสารไปตามถนนราบ
   เข็นรถให้เคลื่อนที่

ข้อที่ 2)
เด็กชายเปตองหนัก 30 กก.ให้เด็กชายเจมบอลหนัก 20 กก. ขี่คอเดินจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทาง 10 เมตร จงหางานที่เด็กชายเปตองทำได้กี่จูล
   0
   50
   500
   5000

ข้อที่ 3)
ออกแรง F ในแนวขนานกับพื้น กระทำบนวัตถุหนัก 20 นิวตัน ให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เป็นระยะทาง 10 เมตร บนพื้นระดับ ซึ่งมีแรงเสียดทาน 4 นิวตัน จงหางานของแรง F กี่จูล
   0
   40
   120
   200

ข้อที่ 4)
กล่องมวล 40 กิโลกรัม วางอยู๋บนพื้น ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน 0.2 จงหางานของแรงที่ดึงกล่องในแนวทำมุม 37 องศา กับแนวระดับ เพื่อให้กล่องนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เป็นระยะทาง 10 เมตร กี่จูล
   392.5
   400.0
   540.2
   695.6

ข้อที่ 5)
แรง 20 นิวตัน กระทำต่อวัตถุมวล 2 กก. ที่อยู่นิ่งให้เคลื่อนที่บนพื้นลื่น จงหางานที่เกิดขึ้นในเวลา 4 วินาที ในหน่วยจูล
   40
   160
   400
   1600

ข้อที่ 6)
ในการยกกล่องมวล 100 กิโลกรัม จากพื้นโดยใช้กำลัง 1 กิโลวัตต์ เป็นเวลา 10 วินาที กล่องนั้นจะขึ้นไปได้สูงจากพื้นกี่เมตร
   0.1
   1.0
   10.0
   20.

ข้อที่ 7)
ออกแรง 20 นิวตัน ลากวัตถุไปตามแนวขนานกับพื้นไกล 5 เมตร จงหางานของแรงที่กระทำกี่จูล
   4
   25
   80
   100

ข้อที่ 8)
วัตถุมวล 4 กิโลกรัม วางนิ่งบนพื้นระดับ ถุกดึงให้เคลื่อนที่ในแนวตรงนาน 8 วินาที ความเร็วสุดท้ายเป็น 40 เมตร/วินาที งานที่เกิดกี่จูล
   180
   1600
   3100
   3200

ข้อที่ 9)
ชายคนหนึ่งยกวัตถุมวล 5 กิโลกรัม ขึ้นสูง 2 เมตร จงหางานของแรงยกกี่จูล
   10
   100
   150
   200

ข้อที่ 10)
นายด้วง แบกวัตถุ 40 กิโลกรัม เดินไปตามพื้นเอียงยาว 5 เมตร สูง 4 เมตร จงหางานที่ทำกี่จูล
   100
   160
   180
   1600


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล