วิชาฟิสิกส์ (รหัส ว 4421 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง สมดุลกล จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. สุพัตรา ดาวหน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดที่แสดงว่าวัตถุสมดุลต่อการเลื่อนที่
   ลิฟท์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วคงตัว , นั่งอ่านหนังสือ
   ลิฟท์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วคงตัว , รถกำลังเลี้ยว
   นั่งอ่านหนังสือ , รถกำลังเลี้ยว
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
ข้อความใดถูกต้อง
   วัตถุที่มีอัตราเร็วคงตัวเป็นวัตถุที่อยู่ในสภาพสมดุล
   วัตถุอยู่นิ่งกับที่ เป็นวัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการเลื่อนที่และอยู่ในสมดุลสถิตพร้อมกัน
   วัตถุที่มีความเร็วคงตัวเป็นวัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการหมุนและอยู่ในสมดุลสถิตพร้อมกัน
   วัตถุที่หมุนอยู่กับที่เป็นวัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการหมุนและอยู่ในสมดุลสถิตด้วย

ข้อที่ 3)
ข้อความใดถูกต้อง
   วัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการเลื่อนที่และอยู่ในสมดุลต่อการหมุนพร้อมกัน คือวัตถุที่อยู่ในสมดุลสถิตเท่านั้น
   วัตถุซึ่งหมุนรอบแกนที่อยู่กับที่เป็น วัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการเลื่อนที่
   ไม่มีวัตถุใดที่อยู่ในสมดุลต่อการหมุน และสมดุลต่อการเลื่อนที่พร้อมกัน
   ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข

ข้อที่ 4)
เมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล ข้อความในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
   ไม่มีแรงกระทำบนวัตถุ
   วัตถุไม่มีความเร็ว
   วัตถุไม่มีความเร่ง
   วัตถุมีอัตราเร็วคงตัว

ข้อที่ 5)
ข้อใดสมดุลสถิตทุกข้อ
   นั่งอ่านหนังสือ รถแล่นด้วยความเร็วคงตัว
   แท่งไม้ไถถลงมาตามพื้นเอียง , รถแล่นด้วยความเร็วคงตัว
   หนังสือวางบนโต๊ะ , ปั้นจั่น
   รอก , กว้านหมุน


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล