วิชาฟิสิกส์ (รหัสว 4421 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง พลังงาน จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สุพัตรา ดาวหน โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
กรณีลูกต้มนาฬิกาแกว่ง ขณะไปไกลที่สุด ทางด้านข้างพลังงานข้อใดเป็นศูนย์
   ความร้อน
   พลังงานศักย์
   พลังงานกล
   พลังงานจลน์

ข้อที่ 2)
พลังงานใดที่ขึ้นกับอุณหภูมิของวัตถุ
   พลังงานกล
   พลังงานเคมี
   พลังงานความร้อน
   พลังงานนิวเคลียร์

ข้อที่ 3)
พลังงานจากแหล่งธรรมชาติที่สำคัญที่สุดคือ
   ดวงอาทิตย์
   น้ำ
   ลม
   นิวเคลียร์

ข้อที่ 4)
พลังงานมีหน่วยเป็น
   นิวตัน
   นิวตัน.เมตร
   นิวตัน.วินาที
   กิโลกรัม.เมตร/วินาที

ข้อที่ 5)
แหล่งกำเนิดพลังงานที่นำกลับมาหมุนเวียนได้อีกคือ
   น้ำ
   น้ำมันดิบ
   ถ่านหิน
   นิวเคลียร์


 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล