วิชา ฟิสิกส์ (รหัส ว 4529) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ความเร็วต้นทำมุมกับแนวระดับ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ขีปนาวุธถูกยิงจากพื้นดิน ด้วยความเร็ว 60 เมตร/วินาที ในทิศทำมุม 30 องศา กับแนวระดับ กระสุนจะลอยอยู่ในอากาศเป็นเวลานานเท่าใดจึงจะตกถึงพื้นดิน และเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุดเป็นระยะเท่าใดจากพื้นระดับ
   4 วินาที, 40 เมตร
   6 วินาที, 45 เมตร
   8 วินาที, 60 เมตร
   10 วินาที, 100 เมตร

ข้อที่ 2)
ชายคนหนึ่ง ขว้างลูกบอลขึนไปจากพื้นดิน โดยทำมุม 45 องศา กับแนวระดับ ลูกบอลลอยอยู่ในอากาศนาน 3 วินาที จึงตกถึงพื้นดิน จงหา ลูกบอลขึ้นไปได้สูงสุดเท่าใด
   4.00 เมตร
   6.25 เมตร
   8.50 เมตร
   11.25 เมตร

ข้อที่ 3)
จากโจทย์ข้อ 2 ถ้าลูกบอลไปตกที่ระยะ 90 เมตร จากจุดขว้าง จงหาความเร็วตามแนวราบ มีค่าเท่าใด
   25 เมตร/วินาที
   30 เมตร/วินาที
   35 เมตร/วินาที
   40 เมตร/วินาที

ข้อที่ 4)
นักรักบี้คนหนึ่ง เตะลูกรักบี้ขึ้นด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ทำมุม 60 องศา กับแนวระดับ เขาจะต้องวิ่งด้วยความเร็วอย่างน้อยที่สุดเท่าไร จึงจะไปรับลูกรักบี้ที่เขาเตะออกไปเอง ได้พอดี ก่อนตกถึงพื้นดิน
   4 เมตร/วินาที
   6 เมตร/วินาที
   8 เมตร/วินาที
   10 เมตร/วินาที

ข้อที่ 5)
ยิงกระสุนปืน มวล 50 กรัม ด้วยความเร็วต้น 100 เมตร/วินาที ทำมุม 60 องศา กับแนวระดับ หลังจากนั้น 5 วินาที กระสุนตกกระทบเป้าบนหน้าผา จงหา เป้าอยู่สูงจากพื้น เท่าไร
   181 เมตร
   218 เมตร
   308 เมตร
   550 เมตร


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล