วิชา ฟิสิกส์ (รหัส ว 4529) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ความเร็วต้นอยู่ในแนวระดับ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ก้อนหินถูกขว้างออกจากหน้าผาในแนวระดับ ด้วยความเร็วต้น 10 เมตร/วินาที ก้อนหินจะตกถึงพื้น ในเวลา 8 วินาที ก้อนหินจะตกห่างจากจุดขว้างในแนวระดับ เป็นระยะเท่าใด
   50 เมตร
   60 เมตร
   70 เมตร
   80 เมตร

ข้อที่ 2)
ลูกบอลลูกหนึ่ง กลิ้งตกลงมาจากโต๊ะพื้นราบ ซึ่งสูง 5 เมตร ถ้าลูกบอลกระทบพื้นตรงจุดที่ห่างจากขอบโต๊ะตามแนวระดับ 4 เมตร จงหาความเร็วของลูกบอลขณะหลุดจากขอบโต๊ะ มีค่าเท่าไร
   3 เมตร/วินาที
   4 เมตร/วินาที
   5 เมตร/วินาที
   6 เมตร/วินาที

ข้อที่ 3)
หินก้อนหนึ่งถูกขว้างออกไปในแนวระดับจากหน้าผา ซึ่งสูง 20 เมตร ก้อนหินตกกระทบพื้น ทำมุม 45 องศา กับพื้นระดับ ถามว่า ความเร็วที่ใช้ขว้างก้อนหินมีค่าเท่าไร
   10 เมตร/วินาที
   15 เมตร/วินาที
   20 เมตร/วินาที
   25 เมตร/วินาที

ข้อที่ 4)
นักเรียนอยู่บนยอดเขาสูง ทำมุม 37 องศา กับแนวราบ นักเรียนขว้างก้อนหินลงไปยังเชิงเขาด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที ในแนวระดับ ใช้เวลากี่วินาที ก้อนหินจึงจะตกกระทบพื้นที่เขาพอดี
   3.75 วินาที
   5.37 วินาที
   7.53 วินาที
   8.50 วินาที

ข้อที่ 5)
เด็กคนหนึ่งจะต้องขว้างก้อนหิน จากที่สูงจากพื้นระดับ 8 เมตร ตามแนวระดับ ด้วยความเร็วเท่าไร ก้อนหินจึงจะไปตกห่างจากจุดที่ขว้างตามแนวระดับเป็นระยะ 30 เมตร พอดี
   20.50 เมตร/วินาที
   23.80 เมตร/วินาที
   25.45 เมตร/วินาที
   28.30 เมตร/วินาที


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล