อ่างจักรพรรดิ

 

   ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างถูไปมาบริเวณขอบอ่าง ทำให้อ่างเกิดความสั่นสะเทือน และการสั่นสะเทือนของอ่างจะส่งผ่านไปยังน้ำ ทำให้น้ำได้รับแรงสั่นสะเทือนเกิดเป็นสเปรย์ขึ้น

ดูได้ที่ฟิสิกส์ราชมงคลdownload  จากฟิสิกส์ราชมงคลคลิกครับ

หรือดูได้ที่ Youtube คลิกครับ 

 

ทฤษฎี

 

จากหนังสือ 68 กลวิทยาศาตร์ สุดมหัศจรรย์

Eye Magic Society เขียน จอมขวัญ ช้างเพ็ง แปล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล