ยกขวดด้วยตะเกียบ

     ทิ่มตะเกียบเข้าไปในขวดแก้วที่ใส่ข้าวสาร  และยกขึ้นมา 

ดูได้ที่ฟิสิกส์ราชมงคลdownload  จากฟิสิกส์ราชมงคลคลิกค่ะ

หรือดูได้ที่ Youtube คลิกครับ 

 

ทฤษฎี

 

 

ตะเกียบยกถ้วย

   อุปกรณ์ทดลองประกอบด้วย  เม็ดข้าวดิบ แก้ว  และตะเกียบไม้  ใส่ข้าวจนเต็มแก้ว  ใช้ฝ่ามือกดให้แน่น  เสียบตะเกียบไม้  และยกแก้วขึ้น  คลิกค่ะ 

ใช้ตะเกียบยกขวดข้าวสาร

 

   อุปกรณ์ประกอบด้วย 1. ขวดบรรจุข้าวสาร 2. ตะเกียบ  ให้ปักตะเกียบเข้าไปในขวดข้าวสาร เราสามารถยกตะเกียบพร้อมขวดขึ้น เหตุผลเป็นเพราะแรงเสียดทาน    คลิกครับ  

จากหนังสือ 68 กลวิทยาศาตร์ สุดมหัศจรรย์

Eye Magic Society เขียน จอมขวัญ ช้างเพ็ง แปล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล