คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. นักวิทยาศาสตร์คนใด เสนอให้ใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์แทนชื่อธาตุ

  ก. จาคอบ แบร์เซลิอุส
  ข. จอห์น ดอลตัน
  ค.
  ง.  

2. Cu เป็นสัญลักษณ์ของธาตุทองแดง มาจากภาษาใด

  ก. ลาติน
  ข. กรีก
  ค.
  ง.   อังกฤษ

3. ธาตุโซเดียม แมกนีเซียม แมงกานีส และดีบุก มีสัญลักษณ์ตามข้อใด ตามลำดับ

  ก. S, Mn, Mg, Sn
  ข. S, Mg, Mn, Sn
  ค.
  ง.   Na, Mn, Mg, Sn

 Copyright © 2008 All Servers
จัดทำโดย : นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
E-mail : Pingpong_pj56@hotmail.com

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล