หม้อแปลงไฟฟ้า

คลิกทดลอง และใส่ค่าลงตารางด้านล่าง

ขดลวดปฐมภูมิ ขดลวดทุติยภูมิ
จำนวนรอบ

โวลต์

แอมแปร์ จำนวนรอบ โวลต์ แอมแปร์
3

12

0.12 3 12 0.12
  4    
  6    
4   3    
  4    
  6    
6   3    
  4    
  6    

ช่องที่เหลือให้ท่านทดลองใส่ด้วยตนเอง

คลิกเข้าสู่การทดลอง 

diagrammatic of transformer

หม้อแปลงไฟฟ้า
smbarani.gif (920 bytes)

     เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าสลับให้มีค่าแรงดันไฟฟ้าสลับให้มีค่าสูงต่ำได้ตามต้องการ
การทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
    
เมื่อต่อขดลวดปฐมภูมิกับกับไฟสลับ และต่อขดลวดทุติยภูมิกับหลอดไฟฟ้า หลอดไฟจะติดอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากไฟสลับมีแรงดันไฟฟ้าที่มีขนาดและทิศทางเปล่ยนแปลงด้วยช่วงเวลาที่แน่นอนตลอดเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นจึงเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิตลอดเวลา แรงดันไฟฟ้าสลับที่ป้อนให้กับขดลวดปฐมภูมิจึงถูกถ่ายทอดให้แก่ขดลวดทุติยภูมิ นี่คือหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า

tran1.gif (64040 bytes)

         โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานจริง ๆ มีแกนเหล็กที่ประกอบด้วยชิ้นเหล็กบาง ๆ ขนาด 0.35 มิลลิเมตร ประกบซ้อนกันเป็นรูปวงสี่เหลี่ยม และมีขดลวดพัน 2 ชุด ดังรูป คือขดลวดทุติยภูมิและขดลวดทุติยภูมิ   คลิกอ่านต่อค่ะ

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล