สนามแม่เหล็ก

    ถ้านำแท่งแม่เหล็กไปวางไว้ที่จุดๆ หนึ่ง เมื่อนำเข็มทิศมาวางใกล้ๆ แท่งแม่เหล็กในตำแหน่งต่างๆ พบว่าเข็มทิศมีแนวการวางตัวที่ต่างไปจากแนวเดิม แสดงว่ามีแรงกระทำต่อเข็มทิศ จึงทำให้เข็มทิศ มีทิศทางเปลี่ยนไป เราเรียกบริเวณที่แม่เหล็กส่งอำนาจ(แรง)ไปถึงว่า บริเวณสนามไฟฟ้า เพราะฉนั้น สามารถตรวจสอบว่าตำแหน่งใดมีสนามแม่เหล็กหรือไม่ ด้วยวิธีง่าย คือใช้เข็มทิศวางที่ตำแหน่งนั้น

สนามแม่เหล็ก คือ บริเวณที่แม่เหล็กส่งอำนาจ ( แรง) แม่เหล็กไปถีง เป็นปริมมาณเวกเตอร์

 

 

วิชา ฟิสิกส์       เรื่อง  แม่เหล็กไฟฟ้า  ช่วงชั้นที่ 4
       โดย นายสุลักษณ์ มูลจันทร์        
 

หน้าที่
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
    37 Test    

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล