แรงระหว่างขั้วแม่เหล็ก

   ถ้านำแท่งแม่เหล็กสองแท่งมาวางใกล้กันจะพบว่าบางครั้งแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าหากัน และบางครั้งเคลื่อนที่ย้ายออกจากกัน   แสดงว่าเกิดแรงดูดและแรงผลักระหว่างแท่งแม่เหล็ก ทำให้ สรุปได้ว่าแรงกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างแท่งแม่เหล็กมี 2 ชนิด คือ

 

1. แรงดูด แม่เหล็กขั้วต่างกันจะออกแรงดูดกัน

 

2. รงผลัก แม่เหล็กขั้วเดียวกันจะออกแรงผลักกัน

 

 

วิชา ฟิสิกส์       เรื่อง  แม่เหล็กไฟฟ้า  ช่วงชั้นที่ 4
       โดย นายสุลักษณ์ มูลจันทร์        
 

หน้าที่
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
    37 Test    

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล