สนามแม่เหล็กจากขดลวดโซลินอยด์

เมื่อให้กระแสไฟฟ้าขนาดคงที่ไหลผ่านขดลวดโซลินอยด์ จะเกิดสนามแม่เหล็กรอบขดลวดโซลินอยด์

สนามแม่เหล็กบริเวณแกนกลางจะมีค่าเพิ่มขึ้นถ้าจำนวนรอบเพิ่มขึ้น ถ้าใใส่แกนเหล็กอ่อนไว้ในขดลวด

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่าน แกนเหล็กอ่อนจะกลายเป็นแม่เหล็ก แม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้ เรียกว่า แม่เหล็กไฟฟ้า

ซึ่งค่าของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จะขึ้นอยู่กับค่าของ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน และ จำนวนรอบของขดลวด

ขดลวดโซลินอยด์ หมายถึง ขดลวดตัวนำที่มีฉนวนหุ้ม นำมาพันเป็นขดลวดวงกลมหลายรอบเรียงซ้อนกัน

เป็นทรงกระบอกโดยมีรัศมีคงที่

 

< ย้อนกลับ

 

วิชา ฟิสิกส์       เรื่อง  แม่เหล็กไฟฟ้า  ช่วงชั้นที่ 4
       โดย นายสุลักษณ์ มูลจันทร์        
 

หน้าที่
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
    37 Test    

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล