การแบ่งชั้นของเลเซอร์


            เลเซอร์อาจจะแบ่งได้เป็นหลายชั้น (class) ตามกำลังของแสงเลเซอร์ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้  ดังนี้

             ชั้น 1 (Class 1)   เลเซอร์หรือระบบเลเซอร์ที่มีกำลังต่ำและไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แก่ผู้ใช้  จึงเป็นเลเซอร์ที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมใดๆ ในการใช้งาน   เช่น  เลเซอร์ในเครื่องอ่านซีดี  เลเซอร์ในเครื่องพิมพ์เลเซอร์

             ชั้น 2a (Class 2a)   เลเซอร์หรือระบบเลเซอร์ที่มีกำลังต่ำและให้แสงในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น   ซึ่งภายใต้ภาวะการใช้งานตามปกติจะไม่ทำให้เกิดอันตรายใดๆ  หากมองดูตรงๆ เป็นเวลาไม่เกิน 1000 วินาที

             ชั้น 2a (Class 2)   เลเซอร์หรือระบบเลเซอร์ที่มีกำลังไม่เกิน 1 มิลลิวัตต์    และให้แสงในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น   เลเซอร์นี้มีกำลังมากกว่าเลเซอร์ในชั้น 2a    ในการใช้งานปกติจะไม่ทำให้เกิดอันตรายใดๆ    แต่อาจจะเกิดอันตรายได้ถ้ามองดูโดยตรงเป็นเวลานานๆ   เลเซอร์ที่อยู่ในชั้นนี้ได้แก่   เลเซอร์ - ไดโอด

              ชั้น 3a (Class 3a)   เลเซอร์หรือระบบเลเซอร์ที่มีกำลังระหว่าง  1 - 5  มิลลิวัตต์     อาจจะให้แสงในช่วงอินฟราเรด   ช่วงที่ตามองเห็นหรืออัลตราไวโอเลต   ซึ่งโดยปกติจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายเมื่อมองดูด้วยตาเปล่าเพียงชั่วขณะหนึ่ง     แต่อาจจะทำให้เกิดอันตรายเมื่อมองผ่านเลนส์รวมแสง (แว่นตา  หรือกล้องขยาย)   เลเซอร์ที่อยู่ในชั้นนี้  ได้แก่  ฮีเลียม - นีออนเลเซอร์

              ชั้น 3b (Class 3b)   เลเซอร์หรือระบบเลเซอร์ที่มีกำลังระหว่าง  5 - 500  มิลลิวัตต์     อาจจะให้แสงในช่วงอินฟราเรด   ช่วงที่ตามองเห็น    หรืออัลตราไวโอเลตที่จะทำให้เกิดอันตรายได้   ถ้ามองดูโดยตรงหรือมองดูลำแสงสะท้อนจากกระจก      แต่จะไม่เกิดอันตรายถ้ามองดูแสงสะท้อนที่กระจายออกเป็นมุมกว้าง

              ชั้น 4 (Class 4)   เลเซอร์หรือระบบเลเซอร์ที่มีกำลังมากกว่า  500  มิลลิวัตต์ขึ้นไป    สามารถทำให้เกิดอันตรายได้จากการมองดูลำแสงโดยตรง     หรือลำแสงสะท้อนจากกระจก   รวมทั้งการมองดูแสงสะท้อนที่กระจายออกเป็นมุมกว้าง     นอกจากนี้เลเซอร์ในชั้นนี้ยังอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนัง    หรืออาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้   เลเซอร์นี้อยู่ในชั้นนี้  ได้แก่  คาร์บอนได - ออกไซด์ เลเซอร์

<<ย้อนกลับ    ถัดไป>>

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล