1999
สุริยุปราคาเต็มดวงวันที่ 11 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1999 ในประเทศตุรกีบังในช่วงที่ 1 -> บังหมด -> บังในช่วงที่ 4


แสงโคโรนาที่เกิดขึ้นรอบนอก   การบังในช่วงที่ 3

แสงโคโรนา  ส่วนสว่างจ้าสีขาวรอบนอกดวงอาทิตย์  เห็นได้เฉพาะระหว่างมีสุริยุปราคาเต็มดวงมีรูปร่างไม่แน่นอน 
แสงโคโรนาที่เกิดขึ้นรอบนอก   การบังในช่วงที่ 3

แสงโคโรนาที่เกิดขึ้นรอบนอก   บังมิดหมด


ลูกปัดของเบลลี่(Bailey's Beads)เกิดขึ้นระหว่างการบังในช่วงที่ 2 

ปรากฎการณ์แหวนเพชร(Diamond Ring)เกิดขึ้นระหว่างการบังในช่วงที่ 3 

ลูกปัดของเบลลี่(Bailey's Beads)เกิดขึ้นระหว่างการบังในช่วงที่ 2 


ลูกปัดของเบลลี่(Bailey's Beads)เกิดขึ้นระหว่างการบังในช่วงที่ 3 ภาพขณะที่ดวงจันทร์กำลังกลืนพระอาทิตย์

กด ที่นี้ เพื่อจะดูภาพเคลื่อนไหวของดวงจันทร์กลืนพระอาทิตย์

กด ที่นี้ เพื่อจะดูภาพเคลื่อนไหวของดวงจันทร์ขณะกำลังคายพระอาทิตย์
ภาพเคลื่อนไหวต้องดูด้วยโปรแกรม Real Player  ดาวโลดไปก่อนครับ

ปรากฎการณ์โพรมิแนนท์  คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโคโรนาของ

ดวงอาทิตย์ มักเห็นเป็นเปลวเพลิงรอบขอบวงของดวงอาทิตย์


โพรมิแนนท์  ในการบังช่วงที่ 3

โพรมิแนนท์ ทางทิศตะวันออกของดวงอาทิตย์


โพรมิแนนท์ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของดวงอาทิตย์

กราฟระหว่างอุณหภูมิกับเวลา ("0" หมายความว่าบังหมดดวงที่เวลา 2.40 PM อุณหหภูมิ หน่วยเป็นฟาเรนไฮต์

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์