การสำรวจอวกาศ
Space Exploration Time Line
ค.ศ. 1957 - 1980


ค.ศ. 1957 - 1980 | ค.ศ. 1981 - 2000 | ค.ศ. 2001 - ปัจจุบัน | อนาคต
ประเทศ 10 ประเทศแรกที่พิชิตอวกาศ | แบบจำลองกระดาษของดาวเทียม จรวด และ ยานอวกาศดาวเทียม Sputnik 1

จรวด R7 (Old Number Seven)
4 ตุลาคม 1957 (2500)

Sputnik 1 ดาวเทียมดวงแรกของโลก ส่งขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกโดยประเทศรัสเซีย โดยจรวด R7 จาก Baikonur Cosmodrome นับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคอวกาศ (Space Age)

Sputnik 1 มีขนาดประมาณลูกบาสเกตบอล หนัก 83.6 กิโลกรัม โคจรรอบโลกด้วยความเร็ว 17,500 ไมล์ต่อชั่วโมง

Links :
www.hq.nasa.gov/office/pao/History/sputnik/
NSSDC Master Catalog

 

 


ไลก้า

ดาวเทียม Sputnik 2
3 พฤศจิกายน 1957 (2500)

รัสเซียส่งสุนัขชื่อ ไลก้า ขึ้นไปโคจรรอบโลกกับดาวเทียม Sputnik 2

ไลก้านับได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตตัวแรกของโลกที่ได้ขึ้นสู่อวกาศ


ดาวเทียม Explorer 1

จรวด Juno 1
31 มกราคม 1958 (2501)

ดาวเทียม Explorer 1 เป็นดาวเทียมดวงแรกของอเมริกา ส่งขึ้นสู่วงโคจรโดยจรวด Juno-1 (เดิมชื่อ ABMA-JPL Jupiter-C) จากแหลมคานาเวอรัล อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของ เจมส์ เอ แวน อัลเลน (James A. Van Allen) ที่นำขึ้นไปด้วย ตรวจพบ วงแหวนรังสีของโลก (Earth's radiation belt)

Explorer 1 มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Satellite 1958 Alpha สร้างโดย JPL - Jet Propulsion Laboratory

Links :
Explorer 1
Juno 1


ดาวเทียม Explorer 2
5 มีนาคม 1958 (2501)

อเมริกาส่งดาวเทียม Explorer 2 ส่งสู่อวกาศโดยจรวด Juno-1 (Jupiter-C) แต่ประสบปัญหา และไม่สามารถเข้าสู่วงโคจรได้

ดาวเทียม Explorer 2 เหมือนกับ ดาวเทียม Explorer 1

Link :
Explorer 2


ดาวเทียม Vanguard 1


Vanguard Satellite Launch Vehicle (SLV-Series)

17 มีนาคม 1958 (2501)

อเมริกาส่งดาวเทียม Vanguard 1 ขึ้นสู่วงโคจร โดย จรวด Vanguard และอยู่ปฏิบัติงานได้ 3 ปี

Vanguard 1 เป็นดาวเทียมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ที่ยังอยู่ในวงโคจร

Link :
http://www.answers.com/Vanguard%201


ดาวเทียม Sputnik 3
15 พฤษภาคม 1958 (2501)
รัสเซียส่งดาวเทียม Sputnik 3

Logo ของ NASA
1 ตุลาคม 1958 (2501)
อเมริกาก่อตั้งองค์กรอวกาศ N.A.S.A. แทนที่หน่วยงานเดิม คือ National Advisory Committee on Aeronautics.

ยานอวกาศ Pioneer 1
11 ตุลาคม 1958 (2501)
อเมริกา และ IGY ส่งยาน Pioneer 1 (เป็น Space Probe) ขึ้นสูง 70,700 ไมล์

http://www.answers.com/Pioneer%201
http://www.mondatlas.de/raumfahrt/mondsonden.html
Gunter's Space Page
NSSDC Master Catalog


ลิงน้อย Gordo

Jupiter IRBM AM-13
13 ธันวาคม 1958 (2501)
อเมริกาส่งลิงตัวแรกของโลก ชื่อ Gordo ขึ้นไปอวกาศ กับจรวด Jupiter IRBM AM-13

ในช่วงกลับสู่โลก เกิดความผิดพลาดกับระบบ ทำให้ร่มชูชีพไม่กาง และกลไกการลอยตัวไม่ทำงาน ทำให้ส่วน nose cone จมลงใต้ทะเล

Gordo ขึ้นไปสูง 300 ไมล์เหนือพื้นโลก อยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักประมาณ 8.3 นาที และต้องเผชิญกับแรงดึงดูดถึง 10 เท่า ในช่วงปล่อยจรวด และมากถึง 40 เท่า ในช่วงกลับสู่โลก ณ ความเร็ว 10,000 ไมล์ต่อชั่วโมง

Gordo เป็นลิงกระรอกของอเมริกาใต้ (South American squirrel monkey) สูงประมาณ 1 ฟุต (30 ซม.) หนักประมาณ 2-3 ปอนด์ (1-1.5 กก.) เหตุผลที่เลือกลิงสายพันธุ์นี้ เป็นเพราะมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์ค่อนข้างมาก และมีความรู้สึกไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

NSSDC Master Catalog


ยาน Luna 1
2 มกราคม 1959 (2502)
รัสเซียส่งยาน Luna 1 ไปยังดวงจันทร์ นอกจากจะเป็นยานอวกาศลำแรกของโลกที่ไปถึงดวงจันทร์แล้ว ยังเป็นยานลำแรกที่หลุดพ้นแรงดึงดูดของโลกเพื่อไปโคจรรอบดวงอาทิตย์อีกด้วย

NSSDC Master Catalog


ยาน Pioneer 4

จรวด Juno 2
3 มีนาคม 1959 (2502)
อเมริการ และ IGY ส่งยาน Pioneer 4 ด้วยจรวด Juno II มุ่งไปยังดวงจันทร์ ยานเคลื่อนผ่านดวงจันทร์ในระยะ 37,000 ไมล์ (59,533 กม.) และเข้าสู่วงโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้เป็นยานลำแรกของอเมริกาที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

จรวด Juno 2 เป็นจรวดที่ใช้ส่งดาวเทียมชุด Explorer และ Pioneer ในช่วงปี ค.ศ.1958 ถึง 1961

NSSDC Master Catalog
Gunter's Space Page


เอเบิ้ล

เบเกอร์

Jupiter AM-18
28 พฤษภาคม 1959 (2502)
Jupiter AM-18 เป็นจรวดของอเมริกา ที่ส่งมีสิ่งมีชีวิตขึ้นไปในอวกาศ ประกอบด้วย ลิง 2 ตัว ชื่อ เอเบิ้ล (Able) กับ เบเกอร์ (Baker) รวมถึงสัตว์ขนาดเล็ก และพืช เพื่อดูผลกระทบของสภาวะไร้น้ำหนัก และการแผ่รังสีในอวกาศ ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต

เอเบิ้ล และ เบเกอร์ นับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตัวที่ 2 และ 3 ที่ขึ้นไปในอวกาศ

จรวดส่งจาก Cape Canaveral


ยาน Luna 2
12 กันยายน 1959 (2502)
รัสเซียส่งยาน Luna 2 ไปยังดวงจันทร์ ชนกับดวงจันทร์เมื่อวันที่ 13 กันยายน และกลายเป็นวัตถุชิ้นแรกของโลกบนดวงจันทร์

Answers.com


ยาน Luna 3
4 ตุลาคม 1959 (2502)
รัสเซียส่งยาน Luna 3 เพื่อโคจรรอบดวงจันทร์ และถ่ายภาพ 70% ของด้านมืดของดวงจันทร์

10 ตุลาคม 1959 (2502)
Luna 3 ส่งภาพถ่ายดวงจันทร์ด้านมืดกลับมายังโลก

Answers.com
 

 


ดาวเทียม Tyros 1
1 เมษายน 1960 (2503)
อเมริกาส่งดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดวงแรก TIROS-1

Answers.com
noaasis.noaa.gov
Gunter's Space Page


ดาวเทียม Transit 1
13 เมษายน 1960 (2503)
ดาวเทียมทหารดวงแรกของโลกของอเมริกา


ดาวเทียม Echo 1
12 สิงหาคม 1960 (2503)
สหรัฐอเมริกาส่งดาวเทียมโทรคมนาคมดวงแรกของโลก ซึ่งถูกใช้เพียงเพื่อการทดสอบระบบโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม เท่านั้น


ดาวเทียม Discoverer XIV
18 สิงหาคม 1960 (2503)
อเมริกาส่งดาวเทียมจารกรรมดวงแรก Discoverer XIV

http://www.wpafb.af.mil/museum/space_flight/sf6a.htm


ลิง "แฮม" ใน Mercury Redstone 2

Mercury Redstone 2
31 มกราคม 1961 (2504)
NASA ส่งลิงชิมแปนซีชื่อ แฮม (Ham) ขึ้นไปกับยานอวกาศ ณ Kennedy Space Center ยานอวกาศขึ้นไปได้ที่ความสูง 157 ไมล์ ภารกิจใช้เวลาทั้งสิ้น 16 นาที 39 วินาที ลิง "แฮม" รอดชีวิต จากการลงจอดในมหาสมุทรแอตแลนติค

MR-2


ยูริ กาการิน

ยาน Vostok 1
12 เมษายน 1961 (2504)
ยูริ กาการิน (Yuri Gagarin) เป“นนักบินอวกาศชายคนแรกของโลก ยูริซึ่งเป“นชาวรัสเซีย ถูกสงขึ้นไปทองอวกาศกับยานวอสทอก (Vostok)

ยานวอสทอก หนัก 4,700 กิโลกรัม เปนยานที่ไมสามารถบังคับได ทำใหนักบินอวกาศตองกระโดดรมเพื่อกลับสูพื้นโลกโดยปลอดภัย ภารกิจของยูริ กาการิน มีความยาว 1 ชั่วโมง 48 นาที โคจรรอบโลก 1 รอบ ตัดหนาการบินต่ำกวาวงโคจร (suborbital manned flight) ของอเมริกา โดยนักบินอลัน เชพเพิด (Alan Sheperd) ไปไม่ถึงเดือน

ยูริ เกิดเมื่อปี ค.ศ.1934 และ เสียชีวิตในปี ค.ศ.1968

มนุษย์อวกาศรัสเซีย


อลัน เชพเพิด

แคปซูลฟรีดอม 7

จรวด Mercury-Redstone
5 พฤษภาคม 1961 (2504)
อลัน เชพเพิด (Alan B. Shepard, Jr.) เป็นชาวอเมริกันคนแรกในอวกาศ ในแคปซูลฟรีดอมเซเว่น (Freedom 7) ของโครงการ Mercury 3

จรวดที่ใช้ คือ MR-7 ยานขึ้นไปที่ความสูง 116.5 ไมล์ ใช้เวลาทั้งสิ้น 15 นาที 28 วินาที

Alan Shepard's Flight in Freedom 7


จอห์น เกลน (John H. Glenn, Jr.)

แคปซูลเฟรนด์ชิปเซเว่น
20 กุมภาพันธ์ 1962 (2505)
จอห์น เกลน (John H. Glenn, Jr.) เป็นชาวอเมริกันคนแรกที่โคจรรอบโลก ในแคปซูลเฟรนด์ชิปเซเว่น (Friendship 7) ของโครงการ Mercury 6

จรวดที่ใช้ คือ Atlas Rocket 109-D ยานขึ้นไปที่ความสูงระหว่าง 160 และ 256 กิโลเมตร ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง 55 นาที 23 วินาที


ดาวเทียม Ariel 1
26 เมษายน 1962 (2505)
ดาวเทียมดวงแรกของอังกฤษ ซึ่งถูกส่งขึ้นไปโดยสหรัฐอเมริกา


ดาวเทียม Telstar 1
10 กรกฎาคม 1962 (2505)
ดาวเทียมดวงแรกของโลกของอเมริกา ที่ถูกใช้งานในระบบโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมจริง


Alouette 1
29 กันยายน 1962 (2505)
ดาวเทียมดวงแรกของแคนาดา ส่งขึ้นสู่วงโคจรโดยอเมริกา เพื่อศึกษาชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ (Ionosphere) โดยจรวด Thor-Agena ของอเมริกา จากฐานทัพอากาศแวนเดนเบอรก (Vandenburg) ในแคลิฟอรเนีย

แคนาดาจึงกลายเป“นประเทศที่ 3 ที่สามารถสงดาวเทียมได หลังจาก รัสเซีย และ อเมริกา


Valentina Tereshkova
14 มิถุนายน 1963 (2506)
วาเลนทินา เทเรชโควา (Valentina Tereshkova) ชาวรัสเซีย เป็นมนุษย์อวกาศหญิงคนแรกของโลก เธอขึ้นไปกับยาน ยานวอสทอก 6 (Baikonur Cosmodrome) โคจรรอบโลก 48 รอบ รวมระยะเวลาที่อยูในอวกาศ 2 วัน 22 ชั่วโมง 50 นาที ก่อนกลับลงสู่พื้นโลกด้วยความปลอดภัย

มนุษย์อวกาศรัสเซีย
Les Vostok

 


ดาวเทียม San Marco 1
15 ธันวาคม 1964 (2507)
ดาวเทียมดวงแรกของอิตาลี ซึ่งเป็นผลงานการร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิตาลี


ดาวเทียม Intelsat 1 หรือ Early Bird
6 เมษายน 1965 (2508)
ดาวเทียมสื่อสารเชิงพาณิชย์ดวงแรกของโลก


Ed White

ยาน Gemini 4
3 มิถุนายน 1965 (2508)
Ed White เป็นมนุษย์อวกาศคนแรกของอเมริกาที่เดินในอวกาศ โดยยาน Gemini 4 โดยใช้เวลาในการเดินทั้งสิ้น 23 นาที

nssdc.gsfc.nasa.gov
NASA Image Gallery


นักบินอวกาศของ Gemini 6

Gemini 6 และ 7 กำลังจะเชื่อมต่อกัน
ธันวาคม 1965 (2508)
Gemini 6 และ 7 เป็นยานอวกาศ 2 ลำแรกของโลก ที่เชื่อมต่อในอวกาศเป็นผลสำเร็จ


William Anders

จรวดส่งยาน Apollo 8
21 ธันวาคม 1968 (2511)
William Anders นักบินอวกาศชาวอเมริกัน บังคับยานอพอลโล 8 โคจรรอบดวงจันทร์


จากซ้ายไปขวา Neil Armstrong , Michael Collins และ Buzz Aldrin

ยาน Apollo 11

จรวด Saturn V
21 กรกฎาคม 1969 (2512)

นีล อาร์มสตรอง (Neil Armstrong) : เป็นมนุษย์อวกาศคนแรก ที่ขึ้นไปเดินบนดวงจันทร์ โดยยาน Apollo 11 เมื่อ เวลา 02.56 UT ของวันที่ 21 กรกฏาคม 1969

ยานอะพอลโล่ 11 โดยถูกส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวด Saturn V ซึ่งเตรียมพร้อมอยู่ที่ฐานในศูนย์อวกาศแคนเนดี้ รัฐฟลอริดา

Links :
NASA Apollo 11 30th Anniversary

NASDA logo
NASDA
1969 (2512)

ญี่ปุ่น จัดตั้ง องค์การพัฒนาอวกาศของญี่ปุ่น มีชื่อว่า นาสด้า (NASDA - National Space Development Agency of Japan)

Links :
NASDA


Dong Fang Hong (DFH-1)
หรือ ChiCom 1

จรวด Changzheng-1
24 เมษายน 1970 (2513)

ดาวเทียมดวงแรกของจีน ส่งโดยจรวด Changzheng-1 (CZ-1 หรือ Long March-1) จากฐานยิงใกล้ Lop Nor วัตถุประสงค์หลักของดาวเทียม คือการกระจายเสียงเพลง Dong Fang Hong (มีความหมายว่า "The East is Red") เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านประธานเหมาฯ

ดาวเทียมมีน้ำหนัก 173 กิโลกรัม หยุดทำงานเมื่อเดือนมิถุนายน 1970

Links :
Small Satellites Home Page : 1970-1980
China's Space Rockets
China Celebrates 30th Anniversary Of First Satellite Launch

 


Pioneer 10
2 กันยายน 1972 (2515)
ยานอวกาศสำรวจและถ่ายภาพดาวพฤหัสบดี และดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี วัดสนามแม่เหล็กและรังสีจากดาวพฤหัสบดี จากนั้นจึงโคจรออกนอกระบบสุริยะ โดยมีแผ่นโลหะสลักรูปมนุษย์ และตำแหน่งของอาทิตย์ถูกส่งไปกับยานด้วย

Pioneer 9 และ 10 นับว่าเป็นยานอวกาศคู่แรก ที่เดินทางออกนอกระบบสุริยจักรวาล


Aryabhata
19 เมษายน 1975 (2518)
ดาวเทียมดวงแรกของอินเดีย


Magion
24 ตุลาคม 1978 (2521)
ดาวเทียมดวงแรกของเชคโกสโลวาเกีย ส่งโดยจรวดของรัสเซีย


MACSAT
30 ตุลาคม 1979 (2522)
ดาวเทียมสื่อสาร ที่ NASA ได้ส่งขึ้นสู่วงโคจร โดยจรวด Scot G จากฐาน Vandenberg Air Force ลอส แองเจลีส อเมริกา


ค.ศ. 1957 - 1980 | ค.ศ. 1981 - 2000 | ค.ศ. 2001 - ปัจจุบัน | อนาคต
ประเทศ 10 ประเทศแรกที่พิชิตอวกาศ | แบบจำลองกระดาษของดาวเทียม จรวด และ ยานอวกาศ

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Plastic Bottle Re-Use | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   ธ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับหน้าสารบัญธรรมชาติมหัศจรรย์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์