ความลับของเกล็ดหิมะ

 
กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก    ไปหน้าถัดไป
 
นำมาจาก หนังสือ National Geograhic  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ
 
บทความเพิ่มเติม

เกล็ดหิมะ


     

Wilson Bentley, a Vermont farmer, took photographs of snowflakes under a microscope as a hobby. These photographs were published in the "Monthly Weather Review" in 1902

       รูปร่างของผลึกน้ำแข็งมีความสวยงามและน่าหลงไหลมาก  มันสะท้อนแสงแวววับภายใต้แสงอาทิตย์  ลักษณะมีความสมมาตร  และมีระเบียบอย่างน่าประหลาด  ยากที่จะเชื่อได้ว่า  ธรรมชาติสามารถสร้างสรรขึ้นมาได้

       เกล็ดหิมะเป็นตัวอย่างหนึ่งของผลึกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ    มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์  การเกิดของผลึกเริ่มต้นจากนิวเคลียสก้อนเล็กก่อตัวขึ้นมาก่อน  และเติบโตขึ้นเป็นผลึกขนาดใหญ่ ในรูปเป็นผลึกที่ก่อตัวขึ้นมามีหลายรูปแบบ   คลิกดูเกล็ดหิมะกำลังโตขึ้น

 

 
วีดีโอการเรียนการสอน

แฉกของเกล็ดหิมะ

คำถาม

   ทำไมเกล็ดหิมะจึงมี 6 แฉกเสมอ

  1. โมเลกุลของน้ำ
  2. อนุภาคของฝุ่นละออง
  3. ลมต้านในอากาศ

   คำตอบคืออะไร  ขนาด 3.11 MB

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   ธ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์