ปรากฏการณ์ทั่วไป
ปรากฏการณ์น่าสนใจปี 2546
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์น่าสนใจ ปี พ.ศ.2546
 อุปราคาปี พ.ศ. 2546
 ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 7 พฤษภาคม 2546

ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ทั่วไป
   สุริยุปราคา
   สุริยุปราคาเต็มดวงและบางส่วน
   สุริยุปราคาวงแหวน
   สุริยุปราคาเต็มดวง 24 ตุลาคม 2538
   ตารางเวลาเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง 24 ตุลาคม 2538
   จันทรุปราคา
   ฝนดาวตก
   ฝนดาวตกลีโอนิดส์
   สังเกตฝนดาวตก
   ดาวเคราะห์ชุมนุม
 

ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์น่าสนใจ ปี พ.ศ.2545
  ส่งท้ายปี 2544 ด้วยจันทรุปราคาแบบเงามัว
 ดาวพฤหัสบดีเพ็ญต้อนรับปีใหม่วันที่ 1 มกราคม 2545
  อุปราคาปี พ.ศ.2545  
 ดาวเคราะห์เข้าแถวชุมนุมปี 2545
  ดาวหางอิเคยา-ซาง (C/2002 C1)
 ฤดูกาลในรอบป2545
  ดวงจันทร์บังดาวเสาร์
 ฝนดาวตกเปอร์เซอิดส์
 


< BACK
salin

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์