กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก    ไปหน้าถัดไป
หน้าที่
 
  1. แถบเมอบิอุส
  2. การคลานของแมงมุม
  3. ขวดไคลน์
  4. แถบเมอบิอุสซ้อน 2 ชั้น
  5. บิดแถบเมอบิอุส
 
นำมาจาก คณิตคิดเพลิน ของ ธิดาสิริ ภัทราการญจน์   ก่องกัญจน์  ภัทราการญจน์   และ ธนกาญจน์  ภัทราการญจน์   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ
 
วีดีโอการเรียนการสอน
 

ริบบิ้นมหัศจรรย์

      นักวิทยาศาสตร์นำโบว์เส้นยาว มาติดปลายทั้งสองก่อนติด บิดไปหนึ่งรอบ

คำถาม

    ถ้าตัดโบว์วงนี้ตรงกลางตามความยาวของมันจะเกิดอะไรขึ้น

  1. ได้แถบโบว์ที่ยาวขึ้น
  2. ได้แถบโบว์สองแถบ

     คำตอบ น่าสนใจ คลิกค่ะ   ขนาด 1.8. MB

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   ธ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์