A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Satellite (เซท-เทล-ไลท์) หมายถึง วัตถุที่โคจรไปรอบๆ วัตถุอีกชิ้นหนึ่งที่ใหญ่กว่า ตัวอย่างเช่น ดาวเทียมหรือดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกของเรา ก็เรียกว่า satellite แต่ดวงจันทร์จะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Moon (สะกดด้วย M ตัวใหญ่) หรือโลกเป็นบริวาร (satellite) ของดวงอาทิตย์ หรือดาวบริวารที่เป็นดวงจันทร์ (moon สะกดด้วย m ตัวเล็ก) ของดาวเคราะห์อื่นเช่น ดาวพฤหัส หรือ ดาวเสาร์

Solar flares (โซ-ล่า-ฟแล) หมายถึง แรงระเบิดอย่างรุนแรงของก๊าซที่อยู่ผิวชั้นนอกของดวงอาทิตย์

Solar day ดูที่คำว่า Day

Solar Eclipse (โซล่า-อิคลิปส์) เป็นปรากการณ์ที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ มักเกิดขึ้นช่วงขึ้น 1 ค่ำ หรือ แรม 15 ค่ำ เป็นช่วงที่ดวงจันทร์ อยู่ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์พอดี

Solar Longitude (โซ-ล่า-ลอง-กิ-จูด) เป็นระยะห่างเชิงมุมที่กำหนดโดยตำแหน่งของโลกบนวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ตำแหน่งเส้นลองกิจูดทางภูมิศาสตร์บนดวงอาทิตย์นั่นเอง
Solstice (โซล-สะติส) ตำแหน่งของดวงอาทิตย์บน ทรงกลมท้องฟ้า ที่เคลื่อนมาอยู่สูงสุดบนท้องฟ้า มีอยู่ 2 ตำแหน่งคือ
        1.Summer Solstice หรือ ครีษมายัน ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน ดวงอาทิตย์จะอยู่สูงเลย เส้นศูนย์สูตรฟ้าไปทางทิศเหนือมากที่สุด (ดวงอาทิตย์อยู่สุดบนท้องฟ้า) ซึ่งเป็น วันที่กลางวัน ยาวนานที่สุดทางซีกโลกเหนือ ตรงกับฤดูร้อน
        2.Winter Solstice หรือ เหมายัน ตรงกับ วันที่ 22 ธันวาคม ดวงอาทิตย์จะอยู่ต่ำกว่า เส้นศูนย์สูตรฟ้าไปทางทิศใต้มากที่สุด (ดวงอาทิตย์อยู่ต่ำสุดบนท้องฟ้า) ซึ่งเป็นวันที่กลางวันสั้นที่สุด ทางซีกโลกเหนือ ตรงกับฤดูหนาว ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจาก แกนเอียงของโลก 23.5 องศา กับแนวที่ตั้งฉากกับระนาบอิคลิปติค
Speed of light ความเร็วแสง ทางวิทยาศาสตร์ใช้สัญญาลักษณ์ C เป็นความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่แพร่ในสูญญากาศ มีค่าเท่ากับ 299,792,458 เมตรต่อวินาที (186,000 ไมล์ต่อวินาที) ทฤษฎีสัมพัทธ์ภาพของไอน์สไตด์กล่าวว่า ไม่มีอะไรที่จะเดินทางได้เร็วกว่าความเร็ว
Singularity (ซิงกูลาลิตี้) คือจุดซึ่งทำให้ กฏต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่เรารู้จักกันใช้การไม่ได้ ตัวอย่างเช่น
        singularity ที่ศูนย์กลางของ หลุมดำ (Black hole) เป็นจุดที่มวลสารอัดแน่นจนมีขนาดเล็กเป็นอนันต์ (infinite) และมีความหนาแน่นสูงมาก จนมีค่าอนันต์เช่นกัน ในทฤษฏี Big Bang ก็เช่นกัน เอกภพเกิดจาก singularity ของความหนาแน่นและอุณหภูมิที่มีค่าอนันต์

Sidereal (ไซ-ดี-เรียล) มีความหมายเกี่ยวข้องกับดาวฤกษ์ หรือ การใช้ดาวฤกษ์เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ หรืออ้างอิง มีคำที่ใช้ประกอบกับคำว่า sidereal มากมายในทางดาราศาสตร์ เช่น
        sidereal time เป็นช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวนโดยอิงคาบการหมุนรอบตัวเองของโลกเกี่ยวข้องกับดาวฤกษ์ ซึ่งเวลาที่ 0h อยู่ตำแหน่งที่จุด vernal equinox ผ่านจุด meridian ของผู้สังเกตุ ซึ่ง sidereal time มีค่าเท่ากับค่า right ascention ของวัตถุที่ตำแหน่งที่ตำแหน่ง meridian ของผู้สังเกตุนั่นเอง
        sidereal day เป็นช่วงของวันที่โลกหมุนรอบตัวเองครบ 1 รอบโดยอ้างอิงกับดาวฤกษ์ให้ผ่านไป แล้วกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิม หรือกำหนดให้จุด vernal equinox ผ่านจุด meridian ของผู้สังเกตุ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มีนาคม เป็นวันที่ช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืน มีค่าเท่ากับ 23 ชั่วโมง 56 นาที 4.091 วินาที แล้วแบ่งออกเป็น 24 sidereal hours
        sidereal month เป็นคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกครบ 1 รอบโดยใช้ดาวฤกษ์เป็นจุดอ้างอิง มีค่าเท่ากับ 27.32166 วัน ( sidereal day)
        sidereal year เป็นช่วงเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบโดยใช้ดาวฤกษ์เป็นจุดอ้างอิง มีค่าเท่ากับ 365.25636 วัน ( sidereal day)
        sidereal period เป็นคาบการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์หรือบริวารรอบดาวเคราะห์ครบ 1 รอบโดยใช้ดาวฤกษ์เป็นจุดอ้างอิง ซึ่งเป็นค่าจริงเมื่อเทียบกับค่า synodic period


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าสารบัญธรรมชาติมหัศจรรย์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์