banner
spacer images spacer images
spacer images
Home      
spacer images
spacer images

เครื่องยนต์สองจังหวะ


animation two-stroke engine
เครื่องยนต์สองจังหวะ ใช้การจัดวางท่อไอดีไอเสียอย่างชาญฉลาด ทำให้ไม่ต้องมีลิ้นปิดเปิด และใช้ทั้งด้านบนและด้านล่างของ ลูกสูบในการดูดอัดไอดีไอเสีย ทำให้สามารถทำงานครบวงจร ดูด-อัด-ระเบิด-คาย ได้ภายในการหมุนของเครื่องยนต์ 1 รอบ


รูปที่ 1 จังหวะดูดและอัด

จังหวะดูด(intake) เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นข้างบน ทำให้เกิดสูญญากาศที่ห้องด้านล่างของลูกสูบ เมื่อท่อไอดีเปิด ไอดี (อากาศ + น้ำมัน)จะถูกดูดเข้าไปในห้องเครื่องด้านล่าง(crankcase)

จังหวะอัด(compress) เกิดขึ้นพร้อมจังหวะดูด ขณะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นข้างบน และท่อไอดีไอเสียด้านบนปิด ไอดีจะถูกอัดจนมีความดันสูง พร้อมที่จะระเบิดถ้ามีประกายไฟ
 

รูปที่ 2 จังหวะระเบิด

จังหวะระเบิด(power stroke) เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นเกือบสูงสุด จะมีประกายไฟจากหัวเทียน จุดระเบิดน้ำมันพอดีกับลูกสูบ ขึ้นสูงสุดพอดี ความร้อนจากการระเบิดทำให้อากาศขยายตัวดันลูกสูบลงมาข้างล่าง


รูปที่ 3 จังหวะย้ายไอดีและคายไอเสีย

จังหวะย้ายไอดีและคายไอเสีย(transfer/exhaust) เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ลงมาจนช่อง transfer เปิด ไอดีที่ถูกอัดในห้องเครื่องด้านล่าง พุ่งเข้าไปในห้องสูบด้านบนในขณะเดียวกันก็ไล่ไอเสียออกไปทางท่อไอเสีย มีไอดีบางส่วนตามออกไปด้วย เนื่องจากในจังหวะนี้ทั้งช่องไอดีและช่องไอเสียเปิดพร้อมกัน

ข้อดี - เครื่องยนต์สองจังหวะมีการจุดระบิดบ่อยกว่าเครื่องยนต์สี่จังหวะ 2 เท่า ดังนั้นเครื่องยนต์สองจังหวะ จึงมีกำลังมากกว่าเครื่องยนต์สี่จังหวะที่มีขนาดเท่ากันสองเท่า นอกจากนั้นยังมีน้ำหนักเบา สร้างง่าย เนื่องจากมี ช้นส่วนน้อยกว่า เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเครื่องยนต์กำลังสูง ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เช่น เลื่อยโซ่(chainsaw)เครื่องตัดหญ้า เครื่องเรือติดท้าย รถลุยหิมะ(snow mobile) เจ็ตสกี รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องบินเล็กเป็นต้น
 
ข้อเสีย ของเครื่องยนต์สองจังหวะคือ มีประสิทธิภาพต่ำ และ มีมลพิษสูง เนื่องจากมีน้ำมันที่ยังไม่เผาไหม้ปนออกมากับ ไอเสียด้วย บางแบบต้องผสมน้ำมันเครื่องรวมกับไอดี ทำไห้มีความสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องสูง
 
Download โปรแกรม เครื่องยนต์สองจังหวะ

|   Home   |  

มีปัญหาติดต่อ : kharavuth@yahoo.com
แก้ไขข้อมูลหลังสุด ตุลาคม 2549
 

 

 

 

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าสารบัญธรรมชาติมหัศจรรย์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์