banner
spacer images spacer images
spacer images
Home    
spacer images
spacer images

เครื่องยนต์เสตอร์ลิงเครื่องยนต์เสตอร์ลิง ประดิษฐ์โดย โรเบิร์ต เสตอร์ลิง (Robert Stirling)(1790-1878)ในปี 1816 และได้รับสิทธิบัตร ในปี 1817

เครื่องยนต์เสตอร์ลิงทำงานโดยอาศัยหลักการ อากาศร้อนขยายตัว อากาศเย็นหดตัว ดังนั้นถ้าเราทำให้อากาศภายในกระบอกสูบร้อนแล้วเย็น สลับกัน ลูกสูบก็จะเคลื่อนที่ไปมา สามารถแปลงเป็นพลังงานกลได้

เครื่องยนต์เสตอร์ลิงมี 2 แบบ คือ แบบมีสองลูกสูบ กับ แบบสูบเดียวและใช้ฉนวนกั้นอากาศ(displacer piston)แทนลูกสูบอันที่สอง แบบที่แสดงข้างบนเป็นแบบลูกสูบเดียว


รูปที่ 1 ส่วนต่างๆของ เครื่องยนต์เสตอร์ลิง

ส่วนต่างๆของเครื่องยนต์แสดงอยู่ในรูปที่ 1 ภายในกระบอกสูบใหญ่หรือห้องเก็บอากาศ มีฉนวนกั้นอากาศ (displace piston) (สีเหลือง)เคลื่อนที่ขึ้นลงได้ มีขนาดเล็กกว่ากระบอกสูบเล็กน้อย อากาศผ่านได้ ด้านบนและด้านล่างของกระบอกสูบเป็นโลหะนำความร้อนได้ดี ผนังเป็นฉนวน ถ้าด้านบนร้อน ด้านล่างเย็น อากาศด้านล่างจะร้อน และอากาศด้านบนจะเย็น การจัดก้านสูบทำให้ลูกสูบกับฉนวนกั้นอากาศมีการ เคลื่อนที่เหลื่อมกัน ถ้าอันใดอันหนึ่งอยู่ในตำแหน่งสุดไปข้างหนึ่ง อีกอันจะอยู่ในตำแหน่งกลาง


รูปที่ 2 เครื่องยนต์เสตอร์ลิงในจังหวะอากาศขยายตัว

ตำแหน่งตามรูปที่ 2 ฉนวนกั้นอากาศอยู่ในตำแหน่งบนสุด อากาศส่วนใหญ่จะร้อน ทำให้ขยายตัว ดันลูกสูบออกจากกระบอกสูบ ข้อเหวี่ยง หมุน ตามเข็มนาฬิกา ทำให้ฉนวนกั้นอากาศเลื่อนลง ไปสู่ตำแหน่งตามรูปที่ 3
 

รูปที่ 3 เครื่องยนต์เสตอร์ลิงในจังหวะอากาศหดตัว

ตำแหน่งตามรูปที่ 3 ฉนวนกั้นอากาศอยู่ในตำแหน่งต่ำสุด อากาศส่วนใหญ่จะเย็น ทำให้หดตัว ดูดลูกสูบเข้าสู่กระบอกสูบ ทำให้ข้อเหวี่งหมุน ตามเข็มนาฬิกา ทำให้ฉนวนกั้นอากาศเลื่อนขึ้น ไปสู่ตำแหน่งตามรูปที่ 2 และวงรอบการทำงานก็เริ่มใหม่

ดังนั้นถ้ามีความแตกต่างของอุณหภูมิ ระหว่างข้างบนกับข้างล่าง เครื่องยนต์เสตอร์ลิงจะหมุน

เครื่องยนต์เสตอร์ลิงสามารถทำงานเป็นเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องทำความร้อนก็ได้ ถ้าเราหมุนเครื่องยนต์เสตอร์ลิง ด้วยโมเตอร์หรือแรงคน จะทำให้ด้านหนึ่งร้อน อีกด้านหนึ่งเย็น

Download โปรแกรม เครื่องยนต์เสตอร์ลิง

|   Home   |  

มีปัญหาติดต่อ : kharavuth@yahoo.com
แก้ไขข้อมูลหลังสุด ตุลาคม 2549
 

 

 

 

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าสารบัญธรรมชาติมหัศจรรย์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์