banner
spacer images spacer images
spacer images
Home     
spacer images
spacer images

โรเบิร์ต เสตอร์ลิงRobert Stirling (25 ต.ค.1740 - 6 มิ.ย.1878) เป็นชาวอังกฤษ เชื้อสายสก๊อต โดยอาชีพแล้วเป็นนักบวช แต่มีงานอดิเรกเป็นนักประดิษฐ์ เขาสนใจในการประดิษฐ์เครื่องยนต์ที่ปลอดภัยกว่าเครื่องจักรไอน้ำในสมัยนั้น ซึ่งมักจะมีการระเบิด ทำให้มีผู้เสียชีวิต

ในวันที่ 27 ก.ย. 1816 เขายื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรเครื่องยนต์ที่เขาเรียกว่า Heat Economiser และได้รับอนุมัติ ในปี 1817 ทฤษฎีการทำงานของเครื่องยนต์ของเขาไม่ค่อยมีใครเข้าใจนัก จนกระทั่งมีความก้าวหน้าทางวิชา เทอร์โมไดนามิค อีกหลายสิบปีต่อมารูปที่ 1 ภาพวาดเครื่องยนต์เสตอร์ลิง

ในปี 1825 Sadi Carnot เขียนหนังสือทฤษฎี Heat Engine และออกแบบเครื่องยนต์ความร้อน ในจินตนาการ ที่เรียกว่า Carnot Engine ปรากฎว่ามีรูปแบบการทำงานใกล้เคียงกับเครื่องยนต์ของเสตอร์ลิง

ในปี 1850 Professor McQuorne Rankine สามารถอธิบายหลักการทำงานของเครื่องยนต์ของเสตอร์ลิงได้

คำว่า เครื่องยนต์เสตอร์ลิง มีใช้หลังจากเสตอร์ลิงประดิษฐ์เครื่องยนต์ของเขาเสร็จแล้วประมาณ 100 ปี โดยการเสนอของ Rolf Meijer โดยใช้เรียกเครื่องยนต์แบบ close cycle regenerative engine และมีวงรอบการทำงาน ทาง เทอร์โมไดนามิค แบบ Stirling cycle

Lord Kelvin ใช้เครื่องยนต์เสตอร์ลิง แสดงสาธิตให้นักเรียนดู ในการสอนวิชา เทอร์โมไดนามิค

เครื่องยนต์เสตอร์ลิงเป็นเครื่องยนต์ประหลาด มีใช้ไม่มากนัก แต่ได้รับความสนใจมาตลอด จนกระทั่งปัจจุบันนี้ เป็นเครื่องยนต์ที่ ใช้พลังความร้อนได้ทุกชนิด แม้แต่พลังงานแสงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพสูง และปล่อยมลพิษออกมาต่ำรูปที่ 2 เครื่องยนต์เสตอร์ลิงใช้พลังงานแสงอาทิตย์

|   Home   |  

มีปัญหาติดต่อ : kharavuth@yahoo.com
แก้ไขข้อมูลหลังสุด ตุลาคม 2549
 

 

 

 

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าสารบัญธรรมชาติมหัศจรรย์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์