banpit.com
spacer images spacer images
spacer images
Home    
spacer images
spacer images

เครื่องจักรไอน้ำเครื่องจักรไอน้ำแบบนี้ใช้ในการขับเคลื่อนรถไฟเป็นเวลาเกือบ 200 ปี ตั้งแต่ปี 1800 จนกระทั่งประมาณปี 1950 ก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์ ดีเซล และโมเตอร์ไฟฟ้า

พลังงานที่ได้มาจากไอน้ำแรงดันสูง (สีแดงในภาพ)ซึ่งได้มาจากการต้มน้ำ ด้วย ไม้ฟืน ถ่านหิน หรือน้ำมันเตา การทำงานมี 2 จังหวะ


รูปที่ 1 จังหวะที่ 1

จังหวะที่ 1 : ตำแหน่งของลิ้นเลื่อนมาทางซ้าย เปิดช่องให้ไอน้ำแรงดันสูง เข้าสู่กระบอกสูบทางขวา ดันให้ลูกสูบเลื่อนที่ไปทางซ้าย ก้านสูบดันให้ลูกล้อรถไฟหมุนไปครึ่งรอบ


รูปที่ 2 จังหวะที่ 2

จังหวะที่ 2 : เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่มาทางซ้ายจนสุด กลไกจะดันให้ลิ้นเลื่อนไปทางขวา เปิดช่องให้ไอน้ำแรงดันสูง เข้าสู่กระบอกสูบทางซ้าย ดันให้ลูกสูบเลื่อนที่ไปทางขวา ก้านสูบดันให้ลูกล้อรถไฟหมุนไปครึ่งรอบ ขณะเดียวกัน การเลื่อนของลิ้นทำให้ช่องด้านขวาของลูกสูบต่อกับช่องทางออกสู่อากาศ ภายนอก ทำให้แรงดันเท่ากับของอากาศภายนอก กลายเป็นไอน้ำแรงดันต่ำ (สีน้ำเงิน) การเคลื่อนที่ของลูกสูบไปทางซ้ายผลักดันให้ไอน้ำเก่าออกสู่อากาศ ภายนอก เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่จนมาสุดทางขวา กลไกทำให้ลิ้นเลื่อนไปทางซ้าย แล้วการทำงานก็กลับสู่จังหวะที่ 1 ใหม่

จะเห็นได้ว่า ตอนรถไฟเริ่มเคลื่อนที่ครั้งแรก ถ้าลูกล้ออยู่ในตำแหน่งไม่ดี เมื่อไอน้ำแรงดันสูงเข้าสู่กระบอกสูบ รถไฟอาจจะเดินหน้าหรือถอยหลัง ก็ได้ โดยคนขับไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อให้สามารถควบคุมให้รถไฟเดินหน้าหรือถอยหลังได้ ตำแหน่งที่ก้านสูบดันล้อที่ล้อซ้ายและล้อขวาจะต่างมุมกัน 90 องศา

Download โปรแกรม เครื่องยนต์จักรไอน้ำ

|   Home   |  

มีปัญหาติดต่อ : kharavuth@yahoo.com
แก้ไขข้อมูลหลังสุด ตุลาคม 2549
 

 

 

 

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าสารบัญธรรมชาติมหัศจรรย์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์