banner
spacer images spacer images
spacer images
Home     
spacer images
spacer images

เครื่องสูบน้ำของเซฟเวอรี่เครื่องสูบน้ำข้างบน เป็นเครื่องจักรไอน้ำเครื่องแรก ความจริงไม่น่าเรียกว่าเครื่องจักร เพราะไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ มีแต่ก๊อกที่ใช้คนปิดเปิด ประดิษฐ์โดย โทมัส เซฟเวอรี่ (Thomas Savery) จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในปี 1698
 
การทำงานมีสองจังหวะ คือจังหวะเป่า และ จังหวะดูด
 

รูปที่ 1 ส่วนต่างๆของเครื่องสูบน้ำของเซฟเวอรี่

ในจังหวะเป่า ก๊อกหมายเลข 1 และหมายเลข 3 เปิด นอกนั้นปิด ไอน้ำถูกเป่าเข้าไปใน ห้องไอน้ำ ดันน้ำที่มีอยู่ในนั้นออกมาทางท่อน้ำด้านบน
 
ในจังหวะดูด ก๊อกหมายเลข 2 และ 4 เปิด นอกนั้นปิด ก๊อกหมายเลข 2 เปิดทำให้มีน้ำเย็นราดลงบน ห้องไอน้ำ ทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ เกิดสูญญากาศ ดูดน้ำจากเหมืองเข้ามาในห้องไอน้ำ หลังจากนั้นก็เข้าสู่จังหวะเป่าใหม่
 

รูปที่ 2 เครื่องสูบน้ำของเซฟเวอรี่
 
เครื่องสูบน้ำของเซฟเวอรี่ ทำงานไม่ดีนัก สูบน้ำขึ้นได้เพียงประมาณ 9 เมตร เนื่องจากทำงานด้วยความกดดันของบรรยากาศ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้สร้างมีคุณภาพต่ำ ฝีมือของช่างที่สร้างก็ไม่ดี เทคโนโลยีในสมัยนั้นยังไม่ดีพอที่จะสร้างเครื่องแบบนี้ มีปัญหาเรื่องการรั่วของไอน้ำเป็นประจำ ในจังหวะเป่า เมื่อเซฟเวอรี่เพิ่มความดันของไอน้ำจนสูงถึง 8-10 กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร หม้อน้ำก็ระเบิด ไม่มีหลักฐานว่ามีการติดตั้งใช้งานจำนวน กี่เครื่อง คงจะไม่มากนัก ไม่นานก็ถูกละทิ้ง ไม่มีใครใช้
 
Download โปรแกรม เครื่องสูบน้ำของเซฟเวอรี่
 
|   Home   |  

มีปัญหาติดต่อ : kharavuth@yahoo.com
แก้ไขข้อมูลหลังสุด ตุลาคม 2549
 

 

 

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าสารบัญธรรมชาติมหัศจรรย์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์